ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
771 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง ผู้ชนะการประมูลด้วยระบบอิเล้กทรอนิกส์ โครงการซื้อรถขุดตีนตะขาบ เป็นรถขุดไฮโดรลิก เครื่องยนต์ไม่ตำกว่า 85 แรงม้า (ครั้งที่ 2) ดาวน์โหลดเอกสาร
391
21 ก.ค. 2551
772 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง ประมูลจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณริมคลองจันดี ช่วงสะพานคลองจันดี - สะพานโค้งรถไฟ หมู่ที่ 4 ตำบลจันดี อำเภอฉวาง จ.นครศรีฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
521
14 ก.ค. 2551
773 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง การประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจัดซื้อรถขุดตีนตะขาบ เครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 85 แรงม้า จำนวน 1 คัน(ครั้งที่ 2) ดาวน์โหลดเอกสาร
329
23 มิ.ย. 2551
774 รายละเอียดคุณลักษณะของรถขุดตีนตะขาบ ดาวน์โหลดเอกสาร
888
23 มิ.ย. 2551
775 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. สายซอยข้างโรงงาน ช่วงแยกเข้าบ้านนายภักดี สิทธิเดช หมู่ที่ 1 ตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
339
18 มิ.ย. 2551
776 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวจราจร คสล. พร้อมคูระบายน้ำ ซอยชุมชนช่องป่า 2 หมู่ที่ 4 ตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
286
18 มิ.ย. 2551
777 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงสถานที่ทิ้งขยะของเทศบาลตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
302
18 มิ.ย. 2551
778 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง ยกเลิกประมูลจัดซื้อรถขุดตีนตะขาบ จำนวน 1 คัน ดาวน์โหลดเอกสาร
465
18 มิ.ย. 2551
779 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง ผู้ชนะการประมูลด้วยระบบอิเล้กทรอนิกส์ โครงการซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ชนิด 10 ล้อ ดาวน์โหลดเอกสาร
314
30 พ.ค. 2551
780 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี คณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง รายขื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา โครงการซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำเอนกประสงค์และรถขุดตีนตะขาบ ดาวน์โหลดเอกสาร
301
27 พ.ค. 2551
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| 78 |79| |80