ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
761 ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 2 ต.จันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
284
18 ส.ค. 2551
762 ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูล โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัมนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 2 ต.จันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
312
18 ส.ค. 2551
763 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง ผู้ชนะการประมูลด้วยระบบอิเล้กทรอนิกส์ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณริมคลองจันดี ช่วงสะพานคลองจันดี - สะพานโค้งรถไฟ หมู่ที่ 4 ต.จันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
298
15 ส.ค. 2551
764 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง ผลการสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงที่ทิ้งขยะของเทศบาลตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
320
21 ก.ค. 2551
765 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง ผลการสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายซอยโรงงาน ช่วงแยกเข้าบ้าน นายภักดี สิทธิเดช หมู่ที่ 1 ตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
278
21 ก.ค. 2551
766 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง ผลการสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน คสล. พร้อมคูระบายน้ำ ซอยชุมชนช่องป่า 2 หมู่ที่ 4 ตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
307
21 ก.ค. 2551
767 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการปรับปรุงถนนริมทางรถไฟและก่อสร้างลานเอนกประสงค์ ทิศตะวันออกทางรถไฟคลองจันดี ช่วงทางไปวัดธาตุน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
377
21 ก.ค. 2551
768 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ณ หมู่ที่ 3 ตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
297
21 ก.ค. 2551
769 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง ผู้ชนะการประมูลด้วยระบบอิเล้กทรอนิกส์ โครงการซื้อรถขุดตีนตะขาบ เป็นรถขุดไฮโดรลิก เครื่องยนต์ไม่ตำกว่า 85 แรงม้า (ครั้งที่ 2) ดาวน์โหลดเอกสาร
389
21 ก.ค. 2551
770 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง ประมูลจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณริมคลองจันดี ช่วงสะพานคลองจันดี - สะพานโค้งรถไฟ หมู่ที่ 4 ตำบลจันดี อำเภอฉวาง จ.นครศรีฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
520
14 ก.ค. 2551
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| 77 |78| |79| |80