ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
751 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
450
17 ก.พ. 2552
752 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาเอกชนเก็บขนมูลฝอยในเขตเทศบาล ดาวน์โหลดเอกสาร
267
09 ม.ค. 2552
753 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงตลาดชุมชนพอเพียง หมู่ที่ 4 ต.จันดี(ครั้งที่ 2) ดาวน์โหลดเอกสาร
325
26 พ.ย. 2551
754 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง ยกเลิกประกาศสอบราคาโครงการจ้างเหมาปรับปรุงตลาดชุมชนพอเพียง ดาวน์โหลดเอกสาร
330
13 พ.ย. 2551
755 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงตลาดชุมชนพอเพียง หมู่ที่ 4 ต.จันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
323
05 พ.ย. 2551
756 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง สอบราคาจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน ดาวน์โหลดเอกสาร
505
20 ต.ค. 2551
757 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างบ่อพักคูระบายน้ำ จำนวน 3 จุด ณ หมู่ที่ 4 ต.จันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
338
10 ก.ย. 2551
758 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง ผู้ชนะการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 3 ต.จันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
292
25 ส.ค. 2551
759 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง ผู้ชนะการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการปรับปรุงถนนริมทางรถไฟ และก่อสร้างลานอเนกประสงค์ ด้านทิศตะวันออกทางรถไฟคลองจันดี ช่วงทางไปวัดธาตุน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
325
25 ส.ค. 2551
760 ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูล โครงการปรับปรุงถนนริมทางรถไฟ และก่อสร้างลานเอนกประสงค์ ทิศตะวันออกทางรถไฟคลองจันดี ช่วงทางไ ดาวน์โหลดเอกสาร
415
18 ส.ค. 2551
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| 76 |77| |78| |79| |80