ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
731 ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายคลองจันดี 7และทางเข้าสำนักงานเทศบาลตำบลจันดี หม ดาวน์โหลดเอกสาร
459
19 มี.ค. 2553
732 ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายคลองจันดี 7 และทางเข้าสำนักงาน หมู่ที่ 3 ตำบลจันด ดาวน์โหลดเอกสาร
307
18 มี.ค. 2553
733 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการขยายเขตประปานาสร้าง หมู่ที่ 2 ต.จันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
388
16 มี.ค. 2553
734 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านท่าสะท้อน - บ้านสวนจีน หมู่ที่ 1 ตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
364
09 มี.ค. 2553
735 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ออกกำลังกาย ณ ลานเอนกประสงค์ริมทางรถไฟ หมู่ที่ 2 ตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
343
09 มี.ค. 2553
736 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนแอสฟัลท์คอนกรีต สายคลองจันดี 7 และทางเข้าสำนักงาน ณ หมู่ที่ 3 ตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
597
24 ก.พ. 2553
737 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง ผลการสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวจราจร คสล. ถนน สกย.นายาว หมู่ที่ 3 ตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
544
18 ก.ย. 2552
738 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่องผลการสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนข้างประปา ม.5 ต.จันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
576
04 ก.ย. 2552
739 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง สอบราคาจ้างเปรับปรุงผิวจราจร คสล. ถนน สกย.นายาว หมู่ที่ 3 ต.จันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
555
31 ก.ค. 2552
740 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง สอบราคาจ้างเปรับปรุงผิวจราจรถนนข้างประปา หมู่ที่ 5 ต.จันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
390
31 ก.ค. 2552
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| 74 |75| |76| |77| |78| |79| |80