ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
721 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง สอบราคาจัดซื้อที่ดิน สำหรับก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์ (ครั้งที่ 2) ดาวน์โหลดเอกสาร
886
25 ส.ค. 2553
722 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ เพื่อสังคมไทยเป็นสุข(ครั้งที่ 2) ณ หมู่ที่ 3 ต.จันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
437
10 ส.ค. 2553
723 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ เพื่อสังคมไทยเป็นสุข ดาวน์โหลดเอกสาร
525
05 ก.ค. 2553
724 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง ผลการสอบราคาโครงการขยายเขตประปานาสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
479
01 เม.ย. 2553
725 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
419
01 เม.ย. 2553
726 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง ผลการสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านท่าสะท้อน - บ้านสวนจีน หมู่ที่ 1 ตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
394
26 มี.ค. 2553
727 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง ผลการสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างศูนย์ออกกำลังกาย ณ ลานเอนกประสงค์ริมทางรถไฟ หมู่ที่ 2 ตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
400
26 มี.ค. 2553
728 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง ผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล้กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายคลองจันดี 7 และทางเข้าสำนักงานเทศบาลตำบลจันดี หมู่ที่ 3 ตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
429
25 มี.ค. 2553
729 ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายคลองจันดี 7และทางเข้าสำนักงานเทศบาลตำบลจันดี หม ดาวน์โหลดเอกสาร
458
19 มี.ค. 2553
730 ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายคลองจันดี 7 และทางเข้าสำนักงาน หมู่ที่ 3 ตำบลจันด ดาวน์โหลดเอกสาร
307
18 มี.ค. 2553
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| 73 |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80