ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
711 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำพร้อมรางวี สายจันดี-ทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 2 ต.จันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
323
04 ก.ค. 2554
712 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาเอกชนเก็บขนมูลฝอยในเขตเทศบาลตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
514
01 มี.ค. 2554
713 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง ผลการสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายวงแหวนเกาะค่างขาว หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
413
10 ม.ค. 2554
714 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง ผลการสอบราคาจ้างเหมาโครงการโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.จากถนนประชาธิปัตย์ บรรจบท่อเหลี่ยม ถนนห้าหมื่น ณ หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
373
27 ธ.ค. 2553
715 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง ผลการสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างวางท่อ คสล.ถนนหลังบ่อนวัวบรรจบถนนจันดี-ทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
408
27 ธ.ค. 2553
716 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง ผลการสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างส้วมสาธารณะถนนริมทางรถไฟด้านทิศตะวันออก หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
422
27 ธ.ค. 2553
717 ประกาศเทศบาลตำบลจันดีเรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างวางท่อ คสล. ถนนหลังบ่อนวัวบรรจบถนนจันดี - ทุ่งใหญ่ ณ หมู่ที่ 2 ตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
578
30 พ.ย. 2553
718 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างส้วมสาธารณะ บริเวณสวนสาธารณะถนนริมทางรถไฟ ดาวน์โหลดเอกสาร
413
30 พ.ย. 2553
719 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายวงแหวนเกาะค่างขาว ณ หมู่ที่ 5 ตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
337
30 พ.ย. 2553
720 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ ค.ส.ล.จากถนนประชาธิปัตย์บรรจบท่อเหลี่ยมถนนห้าหมื่น ดาวน์โหลดเอกสาร
344
30 พ.ย. 2553
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| 72 |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80