ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
701 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานและครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ดาวน์โหลดเอกสาร
330
22 ส.ค. 2554
702 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง ผลการสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่ว่างชั้น 1ภายในอาคารสำนักงานเทศบาล หมู่ที่ 3 ต.จันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
494
16 ส.ค. 2554
703 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง ผู้ชนะการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 3 ต.จันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
368
10 ส.ค. 2554
704 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ ค.ส.ล.สายจากท่อเหลี่ยมถนนห้าหมื่น บรรจบบริเวณที่ดินวัดจันดี คลองจันดี หมู่ที่ 4 ตำบลจันดี(ครั้งที่ 2) ดาวน์โหลดเอกสาร
302
05 ส.ค. 2554
705 ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูล โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ดาวน์โหลดเอกสาร
299
05 ส.ค. 2554
706 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ดาวน์โหลดเอกสาร
331
04 ส.ค. 2554
707 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง ผลการสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำพร้อมรางวีสายจันดี-ทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 2 ต.จันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
250
29 ก.ค. 2554
708 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง สอบราคาโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่ว่างชั้น 1 ภายในอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลจันดี หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
343
20 ก.ค. 2554
709 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ ค.ส.ล.สายจากท่อเหลี่ยมถนนห้าหมื่น บรรจบบริเวณที่ดินวัดจันดี คลองจันดี หมู่ที่ 4 ตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
312
12 ก.ค. 2554
710 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล้กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 3 ตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
318
08 ก.ค. 2554
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| 71 |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80