ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
691 สรุปผลการพิจารณา การดำเนินการจัดซื้อ / จัดจ้าง ของเทศบาลตำบลจันดี ประจำเดือนพฤศจิกายน 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
321
02 ธ.ค. 2554
692 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง สอบราคาซื้อถังขยะพลาสติก ดาวน์โหลดเอกสาร
283
30 พ.ย. 2554
693 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาเอกชนเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
324
17 พ.ย. 2554
694 สรุปผลการพิจารณา การดำเนินการจัดซื้อ / จัดจ้าง ของเทศบาลตำบลจันดี ประจำเดือนตุลาคม 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
267
03 พ.ย. 2554
695 สรุปผลพิจารณาดำเนินการจัดซื้อ / จัดจ้าง ของเทศบาลตำบลจันดี ประจำเดือนกันยายน 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
314
10 ต.ค. 2554
696 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง ผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานและครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ดาวน์โหลดเอกสาร
546
14 ก.ย. 2554
697 สรุปผลการพิจารณา การดำเนินการจัดซื้อ / จัดจ้าง ของเทศบาลตำบลจันดี ประจำเดือนสิงหาคม ดาวน์โหลดเอกสาร
308
08 ก.ย. 2554
698 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่องยกเลิกการสอบราคาโครงการจ้างเหมาติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV)ในเขตเทศบาลตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
307
05 ก.ย. 2554
699 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง ผลการสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างคูระบายน้ำ ค.ส.ล.สายจากท่อเหลี่ยมถนนห้าหมื่นบรรจบบริเวณที่ดินวัดจันดี (ครั้งที่ 2)หมู่ที่ 4 ตำบลจันดี อำเภอฉวาง ดาวน์โหลดเอกสาร
298
31 ส.ค. 2554
700 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง สอบราคาโครงการจ้างเหมาติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ในเขตเทศบาลตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
430
26 ส.ค. 2554
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| 70 |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80