ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ดาวน์โหลดเอกสาร
9
06 ก.พ. 2563
62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเข้าเล่มแผนพัฒนาเทศบาล ดาวน์โหลดเอกสาร
0
06 ก.พ. 2563
63 สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือน ประจำเดือน ,มกราคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
32
03 ก.พ. 2563
64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ดาวน์โหลดเอกสาร
0
30 ม.ค. 2563
65 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ดาวน์โหลดเอกสาร
0
30 ม.ค. 2563
66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน81-2032 ดาวน์โหลดเอกสาร
0
29 ม.ค. 2563
67 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน 81-1803 ดาวน์โหลดเอกสาร
0
29 ม.ค. 2563
68 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ดาวน์โหลดเอกสาร
0
28 ม.ค. 2563
69 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถ้วยรางวัล ดาวน์โหลดเอกสาร
1
20 ม.ค. 2563
70 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อลูกตะกร้อและเน็ตตะกร้อ เพื่อใช้ในการแข่งขัน ดาวน์โหลดเอกสาร
0
20 ม.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| 7 |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80