ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
681 สรุปผลการพิจารณา การดำเนินการจัดซื้อ / จัดจ้าง ของเทศบาลตำบลจันดี ประจำเดือนมีนาคม 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
278
02 เม.ย. 2555
682 สรุปผลการพิจารณาดำเนินการจัดซื้อ / จัดจ้าง ของเทศบาลตำบลจันดี ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
284
15 มี.ค. 2555
683 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง ผลการสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายพรุแซงใต้ หมู่ที่ 1 ต.จันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
282
24 ก.พ. 2555
684 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายพรุแซงใต้ หมู่ที่ 1 ตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
330
03 ก.พ. 2555
685 สรุปผลการพิจารณาดำเนินการจัดซื้อ / จัดจ้าง ของเทศบาลตำบลจันดี ประจำเดือนมกราคม 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
456
03 ก.พ. 2555
686 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง ผลการสอบราคาจ้างเหมาติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV (ครั้งที่ 2) ดาวน์โหลดเอกสาร
372
31 ม.ค. 2555
687 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง ผลการสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมโรงจอดรถดับเพลิง หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
468
30 ม.ค. 2555
688 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง สอบราคาโครงการจ้างเหมาติดตั้งกล้องวงจรปิด(CCTV)ในเขตเทศบาลตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
2261
11 ม.ค. 2555
689 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพร้อมที่จอดรถดับเพลิง ดาวน์โหลดเอกสาร
362
04 ม.ค. 2555
690 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง ผลการสอบราคาซื้อถังขยะมูลฝอย ดาวน์โหลดเอกสาร
336
19 ธ.ค. 2554
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| 69 |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80