ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
671 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาติดตั้งสัญญาณไฟจราจร ดาวน์โหลดเอกสาร
335
14 มิ.ย. 2555
672 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติริมทางรถไฟ ด้านทิศตะวันตก หมู่ที่ 2 ตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
317
14 มิ.ย. 2555
673 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า ดาวน์โหลดเอกสาร
368
28 พ.ค. 2555
674 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงพื้นที่ เพื่อเตรียมสำหรับสถานที่จัดจั้งตลาดศุกร์ หมู่ที่ 4 ตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
315
28 พ.ค. 2555
675 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง สอบราคาโครงการปรับปรุงถนนซอยบ้านนายสนอง คงแก้ว หมู่ที่ 2 ตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
293
28 พ.ค. 2555
676 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวจราจร ถนนสายหลังสถานี จดหัวสะพานคลองมิน หมู่ที่ 2ตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
326
28 พ.ค. 2555
677 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล้กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างตลาดสดเทศบาลตำบลจันดี หมู่ที่ 4 ตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
297
28 พ.ค. 2555
678 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง ยกเลิกการสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมลอดถนนสายศาลาคุณพ่อ ดาวน์โหลดเอกสาร
265
23 พ.ค. 2555
679 สรุปผลการพิจารณา การดำเนินการจัดซื้อ / จัดจ้าง ของเทศบาลตำบลจันดี ประจำเดือนเมษายน ดาวน์โหลดเอกสาร
257
01 พ.ค. 2555
680 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง สอบราคาโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมลอดถนนสายศาลาคุณพ่อ หมู่ที่ 1 ตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
282
26 เม.ย. 2555
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| 68 |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80