ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
661 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง ผลการสอบราคาโครงการปรับปรุงสวนธารณะเฉลิมพระเกียรติริมทางรถไฟด้านทิศตะวันตก หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
321
17 ก.ค. 2555
662 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง ผลการสอบราคาโครงการติดตั้งสัญญาณไฟจราจร ดาวน์โหลดเอกสาร
335
17 ก.ค. 2555
663 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง ผู้ชนะการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างอาคารตลาดสดเทศบาลตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
348
10 ก.ค. 2555
664 สรุปผลการพิจารณา การดำเนินการจัดซื้อ / จัดจ้าง ของเทศบาลตำบลจันดี ประจำเดือน มิถุนายน 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
280
02 ก.ค. 2555
665 ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูล โครงการก่อสร้างอาคารตลาดสดเทศบาลตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
344
26 มิ.ย. 2555
666 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง ผลการสอบราคาโครงการปรับปรุงถนนซอยบ้านนายสนอง คงแก้ว หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
309
22 มิ.ย. 2555
667 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง ผลการสอบราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า โครงการจัดตั้งตลาดศุกร์ ดาวน์โหลดเอกสาร
298
22 มิ.ย. 2555
668 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง โครงการปรับปรุงพื้นที่ เพื่อเตรียมสำหรับสถานที่จัดตั้งตลาดศุกร์ ดาวน์โหลดเอกสาร
312
22 มิ.ย. 2555
669 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่บริเวณอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลจันดี หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
322
18 มิ.ย. 2555
670 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมลอดถนนสายศาลาคุณพ่อ หมู่ที่ 1(ครั้งที่ 2) ดาวน์โหลดเอกสาร
279
18 มิ.ย. 2555
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| 67 |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80