ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
651 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
247
24 ธ.ค. 2555
652 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
223
18 ธ.ค. 2555
653 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า ดาวน์โหลดเอกสาร
239
13 ธ.ค. 2555
654 สรุปผลการพิจารณา การดำเนินการจัดซื้อ / จัดจ้าง ของเทศบาลตำบลจันดี ประจำเดือน พฤศจิกายน 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
240
03 ธ.ค. 2555
655 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาเอกชนเก็บขนมูลฝอยในเขตเทศบาลตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
389
03 ธ.ค. 2555
656 สรุปผลการพิจารณา การดำเนินการจัดซื้อ / จัดจ้าง ของเทศบาลตำบลจันดี ประจำเดือน ตุลาคม 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
283
02 พ.ย. 2555
657 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง ผลการสอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายคลองจันดี 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
266
26 ก.ย. 2555
658 สรุปผลการพิจารณา การดำเนินการจัดซื้อ / จัดจ้าง ของเทศบาลตำบลจันดี ประจำเดือน สิงหาคม 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
284
03 ก.ย. 2555
659 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายคลองจันดี 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
311
31 ส.ค. 2555
660 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ดาวน์โหลดเอกสาร
264
23 ส.ค. 2555
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| 66 |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80