ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
641 สรุปผลการพิจารณา การดำเนินการจัดซื้อ / จัดจ้าง ของเทศบาลตำบลจันดี ประจำเดือน มกราคม 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
259
01 ก.พ. 2556
642 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายซอยประสงค์ หมู่ที่ 3 ตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
308
23 ม.ค. 2556
643 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง สอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำและรางวีบนหลังท่อ ซอยมณีนิตย์ หมู่ที่ 2 ตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
260
23 ม.ค. 2556
644 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. สายพรุแซงเหนือ หมู่ที่ 1 ตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
267
23 ม.ค. 2556
645 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สามแยกจันดี-นครศรีฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
287
23 ม.ค. 2556
646 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรั้วบริเวณอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
450
23 ม.ค. 2556
647 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง ผลการสอบราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า ดาวน์โหลดเอกสาร
255
17 ม.ค. 2556
648 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง สอบราคาจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น จำนวน 5 คัน ดาวน์โหลดเอกสาร
277
11 ม.ค. 2556
649 สรุปผลการพิจารณา การดำเนินการจัดซื้อ / จัดจ้าง ของเทศบาลตำบลจันดี ประจำเดือน ธันวาคม 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
204
02 ม.ค. 2556
650 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง ผลการสอบราคาจ้างเหมาเอกชนเก็บขนมูลฝอยในเขตเทศบาลตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
223
27 ธ.ค. 2555
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| 65 |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80