ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
631 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายควนกลาง หมู่ที่ 5 ตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
252
23 เม.ย. 2556
632 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายนาสร้าง (ซอยหมอบุตร)หมู่ที่ 2 ตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
279
23 เม.ย. 2556
633 สรุปผลการพิจารณา การดำเนินการจัดซื้อ / จัดจ้าง ของเทศบาลตำบลจันดี ประจำเดือน มีนาคม 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
234
01 เม.ย. 2556
634 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างตลาดสดเทศบาลตำบลจันดี(ครั้งที่ 2) หมู่ที่ 4 ตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
270
26 มี.ค. 2556
635 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง ยกเลิกการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาก่อสร้างตลาดสดเทศบาลตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
278
25 มี.ค. 2556
636 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง ผลการสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสามแยกจันดี - นครศรีฯ ทางหลวงหมายเลข 4015 หมู่ที่ 3 ตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
273
15 มี.ค. 2556
637 สรุปผลการพิจารณา การดำเนินการจัดซื้อ / จัดจ้าง ของเทศบาลตำบลจันดี ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
242
01 มี.ค. 2556
638 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง ผลการสอบราคาก่อสร้างรั้วบริเวณอาคารสำนักงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
255
15 ก.พ. 2556
639 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง ผลการสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำและรางวีบนหลังท่อซอยมณีนิตย์ ดาวน์โหลดเอกสาร
242
15 ก.พ. 2556
640 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง ผลการสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายซอยประสงค์ ดาวน์โหลดเอกสาร
238
15 ก.พ. 2556
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| 64 |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80