ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
621 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่องผลการเปิดซองสอบราคาจัดซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอน ดาวน์โหลดเอกสาร
254
25 ก.ค. 2556
622 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายผู้ใหญ่วินัย หมู่ที่ 1 ต.จันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
243
17 ก.ค. 2556
623 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายคลองจันดี 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
224
17 ก.ค. 2556
624 สรุปผลการพิจารณา การดำเนินการจัดซื้อ / จัดจ้าง ของเทศบาลตำบลจันดี ประจำเดือน มิถุนายน 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
222
01 ก.ค. 2556
625 สรุปผลการพิจารณา การดำเนินการจัดซื้อ / จัดจ้าง ของเทศบาลตำบลจันดี ประจำเดือน พฤษภาคม 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
240
03 มิ.ย. 2556
626 ประกาศผลการสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายนาสร้าง(ซอยหมอบุตร) หมู่ที่ 2 ตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
244
31 พ.ค. 2556
627 ประกาศผลการสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายควนกลาง หมู่ที่ 5 ตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
227
31 พ.ค. 2556
628 ประกาศผลผู้ชนะการประมูลด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์คอนกรีต สายศาลาคุณพ่อ หมู่ที่ 1 ตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
241
31 พ.ค. 2556
629 เรื่อง ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง ผู้ชนะการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์คอนกรีตสายศาลาคุณพ่อ หมู่ที่ 1 ตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
232
17 พ.ค. 2556
630 สรุปผลการพิจารณา การดำเนินการจัดซื้อ / จัดจ้าง ของเทศบาลตำบลจันดี ประจำเดือน เมษายน 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
310
01 พ.ค. 2556
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| 63 |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80