ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
611 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายคลองสูญ ดาวน์โหลดเอกสาร
207
03 ก.พ. 2557
612 สรุปผลการพิจารณา การดำเนินการจัดซื้อ / จัดจ้าง ของเทศบาลตำบลจันดี ประจำเดือน ธันวาคม 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
186
02 ม.ค. 2557
613 สรุปผลการพิจารณา การดำเนินการจัดซื้อ / จัดจ้าง ของเทศบาลตำบลจันดี ประจำเดือน พฤศจิกายน 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
221
02 ธ.ค. 2556
614 สรุปผลการพิจารณา การดำเนินการจัดซื้อ / จัดจ้าง ของเทศบาลตำบลจันดี ประจำเดือน ตุลาคม 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
210
04 พ.ย. 2556
615 สรุปผลการพิจารณา การดำเนินการจัดซื้อ / จัดจ้าง ของเทศบาลตำบลจันดี ประจำเดือน กันยายน 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
203
09 ต.ค. 2556
616 สรุปผลการพิจารณา การดำเนินการจัดซื้อ / จัดจ้าง ของเทศบาลตำบลจันดี ประจำเดือน สิงหาคม 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
222
02 ก.ย. 2556
617 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง ผลการสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยผู้ใหญ่วินัย หมู่ที่ 1 ตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
275
08 ส.ค. 2556
618 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง ผลการสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายคลองจันดี 7 หมู่ที่ 3 ตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
239
08 ส.ค. 2556
619 สรุปผลการพิจารณา การดำเนินการจัดซื้อ / จัดจ้าง ของเทศบาลตำบลจันดี ประจำเดือน กรกฎาคม 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
206
01 ส.ค. 2556
620 สรุปผลการพิจารณา การดำเนินการจัดซื้อ / จัดจ้าง ของเทศบาลตำบลจันดี ประจำเดือน กรกฎาคม 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
201
01 ส.ค. 2556
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| 62 |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80