ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
51 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
4
22 เม.ย. 2562
52 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ดาวน์โหลดเอกสาร
2
17 เม.ย. 2562
53 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำไวนิล ดาวน์โหลดเอกสาร
2
09 เม.ย. 2562
54 สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือน ประจำเดือน มีนาคม 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
9
04 เม.ย. 2562
55 ประกาศแผนการจัดจ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงโคมไฟฟ้าแสงสว่าง ถนนลิ้มกาเฉื้อง ถนนหน้าสถานีรถไฟ ถนนประชาธิปัตย์ ดาวน์โหลดเอกสาร
10
04 เม.ย. 2562
56 ประกาศโครงการปรับปรุงโคมไฟฟ้าแสงสว่าง ถนนลิ้มกาเฉื้ยง ถนนหน้าสถานีรถไฟ ถนนประชาธิปัตย์ ดาวน์โหลดเอกสาร
5
04 เม.ย. 2562
57 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
6
04 เม.ย. 2562
58 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
4
04 เม.ย. 2562
59 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
3
04 เม.ย. 2562
60 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
5
04 เม.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| 6 |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59