ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
581 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง ผลการสอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายข้างสถานธรรมฉือฮุ้ย หมู่ที่ 4 ตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
119
23 มิ.ย. 2557
582 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงฝาคูระบายน้ำ คสล.ระหว่างถนนจันดีพัฒนา 1 - ถนนจันดีพัฒนา 2 ณ หมู่ที่ 4 ตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
144
03 มิ.ย. 2557
583 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงส้วมสาธารณะ หมู่ที่ 4ตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
136
03 มิ.ย. 2557
584 สรุปผลการพิจารณา การดำเนินการจัดซื้อ / จัดจ้าง ของเทศบาลตำบลจันดี ประจำเดือน พฤษภาคม 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
134
02 มิ.ย. 2557
585 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำและรางวีบนหลังท่อ สายหมู่บ้านจันดีเมืองใหม่ ซอย 5 หมู่ที่ 3 ตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
187
28 พ.ค. 2557
586 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. สายข้างสถานธรรมฉือฮุ้ย หมู่ที่ 4 ตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
142
28 พ.ค. 2557
587 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง ผลการสอบราคาโครงการก่อสร้างอาคารจอดรถยนต์เทศบาลตำบลจันดี หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
136
27 พ.ค. 2557
588 สรุปผลการพิจารณา การดำเนินการจัดซื้อ / จัดจ้าง ของเทศบาลตำบลจันดี ประจำเดือน เมษายน 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
137
01 พ.ค. 2557
589 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง ผลการสอบราคาจ้างเหมาเอกชนเก็บขนมูลฝอยในเขตเทศบาลตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
119
28 เม.ย. 2557
590 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาเอกชนเก็บขนมูลฝอยในเขตเทศบาล (ครั้งที่ 2) ดาวน์โหลดเอกสาร
156
11 เม.ย. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| 59 |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79