ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
571 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง ยกเลิกประมูลจัดซื้อรถขุดตีนตะขาบ จำนวน 1 คัน ดาวน์โหลดเอกสาร
461
18 มิ.ย. 2551
572 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง ผู้ชนะการประมูลด้วยระบบอิเล้กทรอนิกส์ โครงการซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ชนิด 10 ล้อ ดาวน์โหลดเอกสาร
312
30 พ.ค. 2551
573 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี คณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง รายขื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา โครงการซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำเอนกประสงค์และรถขุดตีนตะขาบ ดาวน์โหลดเอกสาร
300
27 พ.ค. 2551
574 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี คณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูล โครงการซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ชนิด 10 ล้อ ดาวน์โหลดเอกสาร
290
27 พ.ค. 2551
575 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง ผลการสอบราคาจ้างเหมาบุกเบิกถนน สายข้างบ้านกำนันส่อง เวียนไปหลังปั๊มน้ำมันนายสายถนนจันดี - ทุ่งใหญ่ หมู่ที่2 ตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
321
12 พ.ค. 2551
576 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง ผลการสอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมคุระบายน้ำ บริเวณที่ธรณีสงฆ์ หมู่ที่ 2 ตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
361
12 พ.ค. 2551
577 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง ผลการสอบราคาโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ดาวน์โหลดเอกสาร
343
12 พ.ค. 2551
578 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง การประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำเอนกประสงค์ จำนวน 1 คัน และรถขุดตีนตะขาบ จำนวน 1 คัน ดาวน์โหลดเอกสาร
373
29 เม.ย. 2551
579 เอกสารประกวดราคาและรายละเอียดคุณลักษณะของรถ ดาวน์โหลดเอกสาร
304
29 เม.ย. 2551
580 aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa ดาวน์โหลดเอกสาร
294
21 เม.ย. 2551
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| 58 |59