ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
571 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง ยกเลิกการสอบราคาโครงการก่อสร้างเสาธงชาติหน้าอาคารสำนักงานเทศบาล หมู่ที่ 3 ตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
111
29 ก.ย. 2557
572 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง ผลการสอบราคาจ้างเหมาติดตั้งสัญญาณไฟจราจร ถนนจันดี-ฉวาง สี่แยกวังทอง หมู่ที่ 4 ตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
136
23 ก.ย. 2557
573 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างเสาธงชาติหน้าสำนักงานเทศบาล หมู่ที่ 3 ตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
148
15 ก.ย. 2557
574 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง สอบราคาต่อเติมอาคารตลาดสดเทศบาล ดาวน์โหลดเอกสาร
128
12 ก.ย. 2557
575 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง สอบราคาก่อสร้างถนน คสล.สายเกาะค่างขาว หมู่ที่ 5 ตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
110
12 ก.ย. 2557
576 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง สอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายพรุแซงใต้ หมู่ที่ 1 ตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
113
11 ก.ย. 2557
577 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง สอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายนาสร้าง ซอยหมอบุตร หมู่ที่ 2 ต.จันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
221
11 ก.ย. 2557
578 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง สอบราคาโครงการจ้างเหมาติดตั้งสัญญาณไฟจราจร ถนนจันดี-ฉวาง สี่แยกวังทอง ณ หมู่ที่ 4 ตำบลจันดี อำเภอฉวาง ดาวน์โหลดเอกสาร
165
03 ก.ย. 2557
579 สรุปผลการพิจารณา การดำเนินการจัดซื้อ / จัดจ้าง ของเทศบาลตำบลจันดี ประจำเดือน สิงหาคม 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
124
01 ก.ย. 2557
580 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง ผลการสอบราคาจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น ขนาด 50 ที่นั่ง จำนวน 5 คัน เป็นเวลา 4 วัน ดาวน์โหลดเอกสาร
108
29 ส.ค. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| 58 |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80