ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
561 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง ผลการสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน คสล. พร้อมคูระบายน้ำ ซอยชุมชนช่องป่า 2 หมู่ที่ 4 ตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
302
21 ก.ค. 2551
562 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการปรับปรุงถนนริมทางรถไฟและก่อสร้างลานเอนกประสงค์ ทิศตะวันออกทางรถไฟคลองจันดี ช่วงทางไปวัดธาตุน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
375
21 ก.ค. 2551
563 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ณ หมู่ที่ 3 ตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
294
21 ก.ค. 2551
564 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง ผู้ชนะการประมูลด้วยระบบอิเล้กทรอนิกส์ โครงการซื้อรถขุดตีนตะขาบ เป็นรถขุดไฮโดรลิก เครื่องยนต์ไม่ตำกว่า 85 แรงม้า (ครั้งที่ 2) ดาวน์โหลดเอกสาร
386
21 ก.ค. 2551
565 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง ประมูลจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณริมคลองจันดี ช่วงสะพานคลองจันดี - สะพานโค้งรถไฟ หมู่ที่ 4 ตำบลจันดี อำเภอฉวาง จ.นครศรีฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
518
14 ก.ค. 2551
566 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง การประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจัดซื้อรถขุดตีนตะขาบ เครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 85 แรงม้า จำนวน 1 คัน(ครั้งที่ 2) ดาวน์โหลดเอกสาร
323
23 มิ.ย. 2551
567 รายละเอียดคุณลักษณะของรถขุดตีนตะขาบ ดาวน์โหลดเอกสาร
882
23 มิ.ย. 2551
568 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. สายซอยข้างโรงงาน ช่วงแยกเข้าบ้านนายภักดี สิทธิเดช หมู่ที่ 1 ตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
334
18 มิ.ย. 2551
569 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวจราจร คสล. พร้อมคูระบายน้ำ ซอยชุมชนช่องป่า 2 หมู่ที่ 4 ตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
281
18 มิ.ย. 2551
570 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงสถานที่ทิ้งขยะของเทศบาลตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
299
18 มิ.ย. 2551
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| 57 |58| |59