ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
551 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง สอบราคาจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน ดาวน์โหลดเอกสาร
501
20 ต.ค. 2551
552 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างบ่อพักคูระบายน้ำ จำนวน 3 จุด ณ หมู่ที่ 4 ต.จันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
335
10 ก.ย. 2551
553 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง ผู้ชนะการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 3 ต.จันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
289
25 ส.ค. 2551
554 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง ผู้ชนะการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการปรับปรุงถนนริมทางรถไฟ และก่อสร้างลานอเนกประสงค์ ด้านทิศตะวันออกทางรถไฟคลองจันดี ช่วงทางไปวัดธาตุน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
321
25 ส.ค. 2551
555 ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูล โครงการปรับปรุงถนนริมทางรถไฟ และก่อสร้างลานเอนกประสงค์ ทิศตะวันออกทางรถไฟคลองจันดี ช่วงทางไ ดาวน์โหลดเอกสาร
410
18 ส.ค. 2551
556 ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 2 ต.จันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
279
18 ส.ค. 2551
557 ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูล โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัมนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 2 ต.จันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
308
18 ส.ค. 2551
558 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง ผู้ชนะการประมูลด้วยระบบอิเล้กทรอนิกส์ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณริมคลองจันดี ช่วงสะพานคลองจันดี - สะพานโค้งรถไฟ หมู่ที่ 4 ต.จันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
292
15 ส.ค. 2551
559 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง ผลการสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงที่ทิ้งขยะของเทศบาลตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
317
21 ก.ค. 2551
560 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง ผลการสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายซอยโรงงาน ช่วงแยกเข้าบ้าน นายภักดี สิทธิเดช หมู่ที่ 1 ตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
276
21 ก.ค. 2551
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| 56 |57| |58| |59