ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
551 สรุปผลการพิจารณา การดำเนินการจัดซื้อ / จัดจ้าง ของเทศบาลตำบลจันดี ประจำเดือน ธันวาคม 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
99
05 ม.ค. 2558
552 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง ผลการสอบราคาจ้างเหมาเอกชนเก็บขนมูลฝอยในเขตเทศบาลตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
93
26 ธ.ค. 2557
553 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง ผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างพนังกั้นน้ำป้องกันตลิ่งริมคลองจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
112
25 ธ.ค. 2557
554 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง ผลการสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างเสาธงชาติหน้าอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
93
16 ธ.ค. 2557
555 ประกาศเทศบาลตำบลจนดี เรื่อง รายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิเข้าเสนอราคาโครงการก่อสร้างพนังกั้นน้ำป้องกันตลิ่งริมคลองจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
111
12 ธ.ค. 2557
556 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาเอกชนเก็บขนมูลฝอยในเขตเทศบาลตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
88
04 ธ.ค. 2557
557 สรุปผลการพิจารณา การดำเนินการจัดซื้อ / จัดจ้าง ของเทศบาลตำบลจันดี ประจำเดือน พฤศจิกายน 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
90
02 ธ.ค. 2557
558 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง ดาวน์โหลดเอกสาร
121
28 พ.ย. 2557
559 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง สอบราคาโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมติดตั้งกล้งวงจรปิด (CCTV) ในเขตเทศบาลตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
112
27 พ.ย. 2557
560 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง สอบราคาโครงการก่อสร้างเสาธงชาติหน้าอาคารสำนักงานเทศบาล(ครั้งที่ 2) ดาวน์โหลดเอกสาร
91
24 พ.ย. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| 56 |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80