ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
551 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง สอบราคาโครงการจ้างเหมาปรับปรุงระบบเสียงตามสาย ภายในเขตเทศบาลตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
115
10 ต.ค. 2557
552 ประชาสัมพันธ์ ราคากลางโครงการปรับปรุงระบบเสียงตามสาย ดาวน์โหลดเอกสาร
164
09 ต.ค. 2557
553 สรุปผลการพิจารณา การดำเนินการจัดซื้อ / จัดจ้าง ของเทศบาลตำบลจันดี ประจำเดือน กันยายน 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
107
02 ต.ค. 2557
554 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง ผลการสอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายนาสร้าง ซอยหมอบุตร หมู่ที่ 2 ตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
164
30 ก.ย. 2557
555 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง ผลการสอบราคาจ้างเหมาโครงการต่อเติมอาคารตลาดสดเทศบาล หมู่ที่ 4 ตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
147
30 ก.ย. 2557
556 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง ผลการสอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายเกาะค่างขาว หมู่ที่ 5 ตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
114
30 ก.ย. 2557
557 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง ผลการสอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายพรุแซงใต้ หมู่ที่ 1 ตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
91
30 ก.ย. 2557
558 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง ยกเลิกการสอบราคาโครงการก่อสร้างเสาธงชาติหน้าอาคารสำนักงานเทศบาล หมู่ที่ 3 ตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
111
29 ก.ย. 2557
559 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง ผลการสอบราคาจ้างเหมาติดตั้งสัญญาณไฟจราจร ถนนจันดี-ฉวาง สี่แยกวังทอง หมู่ที่ 4 ตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
136
23 ก.ย. 2557
560 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างเสาธงชาติหน้าสำนักงานเทศบาล หมู่ที่ 3 ตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
148
15 ก.ย. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| 56 |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78