ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
541 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง ผลการสอบราคาโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
345
06 มี.ค. 2552
542 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง ผลการสอบราคาโครงจ้างเหมาทัศนศึกษาดูงาน ฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
308
06 มี.ค. 2552
543 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการอบรมและทัศนศึกษาอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน (อสม.) และผู้สูงอายุ ณ จังหวัดพังงา - ภูเก็ต ดาวน์โหลดเอกสาร
307
20 ก.พ. 2552
544 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลจันดี ณ หมู่ที่ 2 ตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
274
19 ก.พ. 2552
545 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
445
17 ก.พ. 2552
546 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาเอกชนเก็บขนมูลฝอยในเขตเทศบาล ดาวน์โหลดเอกสาร
263
09 ม.ค. 2552
547 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงตลาดชุมชนพอเพียง หมู่ที่ 4 ต.จันดี(ครั้งที่ 2) ดาวน์โหลดเอกสาร
316
26 พ.ย. 2551
548 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง ยกเลิกประกาศสอบราคาโครงการจ้างเหมาปรับปรุงตลาดชุมชนพอเพียง ดาวน์โหลดเอกสาร
327
13 พ.ย. 2551
549 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงตลาดชุมชนพอเพียง หมู่ที่ 4 ต.จันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
318
05 พ.ย. 2551
550 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง สอบราคาจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน ดาวน์โหลดเอกสาร
500
20 ต.ค. 2551
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| 55 |56| |57| |58| |59