ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
541 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาเอกชนเก็บขนมูลฝอยในเขตเทศบาลตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
87
04 ธ.ค. 2557
542 สรุปผลการพิจารณา การดำเนินการจัดซื้อ / จัดจ้าง ของเทศบาลตำบลจันดี ประจำเดือน พฤศจิกายน 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
88
02 ธ.ค. 2557
543 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง ดาวน์โหลดเอกสาร
115
28 พ.ย. 2557
544 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง สอบราคาโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมติดตั้งกล้งวงจรปิด (CCTV) ในเขตเทศบาลตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
110
27 พ.ย. 2557
545 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง สอบราคาโครงการก่อสร้างเสาธงชาติหน้าอาคารสำนักงานเทศบาล(ครั้งที่ 2) ดาวน์โหลดเอกสาร
89
24 พ.ย. 2557
546 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาก่อสร้างพนังกั้นน้ำป้องกันตลิ่งริมคลองจันดี หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
113
20 พ.ย. 2557
547 ประชาสัมพันธ์ ราคากลางโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV ดาวน์โหลดเอกสาร
107
07 พ.ย. 2557
548 ประชาสัมพันธ์ ราคากลางโครงการก่อสร้างพนังกั้นน้ำป้องกันตลิ่งริมคลองจันดี หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
128
07 พ.ย. 2557
549 สรุปผลการพิจารณา การดำเนินการจัดซื้อ / จัดจ้าง ของเทศบาลตำบลจันดี ประจำเดือน ตุลาคม 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
96
03 พ.ย. 2557
550 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง ยกเลิกการสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงระบบเสียงตามสาย ภายในเขตเทศบาลตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
151
22 ต.ค. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| 55 |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78