ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
531 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่องผลการสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนข้างประปา ม.5 ต.จันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
574
04 ก.ย. 2552
532 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง สอบราคาจ้างเปรับปรุงผิวจราจร คสล. ถนน สกย.นายาว หมู่ที่ 3 ต.จันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
552
31 ก.ค. 2552
533 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง สอบราคาจ้างเปรับปรุงผิวจราจรถนนข้างประปา หมู่ที่ 5 ต.จันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
389
31 ก.ค. 2552
534 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง ตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้างท่อเหลี่ยมลอดถนนสายศาลาคุณพ่อ หมู่ที่ 3 ตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
386
10 ก.ค. 2552
535 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง สอบราคาซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์ ดาวน์โหลดเอกสาร
460
07 เม.ย. 2552
536 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง ผลการสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลจันดี ณ หมู่ที่ 2 ตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
406
24 มี.ค. 2552
537 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาขุดปรับ และถมที่ดินบริเวณอาคารสำนักงานเทศบาลหลังใหม่ หมู่ที่ 3 ตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
381
10 มี.ค. 2552
538 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล้ก สายศาลเจ้าลกฮวง - หมู่บ้านประเสริฐสุข 2 หมู่ที่ 4 ต.จันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
469
09 มี.ค. 2552
539 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมคูระบายน้ำ ถนนสายซอยช่องป่า 4 หมู่ที่ 4 ต.จันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
332
09 มี.ค. 2552
540 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบุกเบิกถนนเชื่อมระหว่างควนเรือ - ซอยประสงค์ หมู่ที่ 3 ต.จันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
306
09 มี.ค. 2552
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| 54 |55| |56| |57| |58| |59