ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
531 สรุปผลการพิจารณา การดำเนินการจัดซื้อ / จัดจ้าง ของเทศบาลตำบลจันดี ประจำเดือน มิถุนายน 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
64
03 มิ.ย. 2558
532 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง สอบราคาโครงการปรับปรุง-ซ่อมแซมถนนสายลิ้มกาเฉื้อง(จันดี-สวนขัน) หมู่ที่ 4 ตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
83
11 พ.ค. 2558
533 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง ผลการสอบราคาโครงการจ้างเหมาปรับปรุงระบบเสียงตามสาย ภายในเขตเทศบาลตำบลจันดี (ครั้งที่ 2) ดาวน์โหลดเอกสาร
57
07 พ.ค. 2558
534 สรุปผลการพิจารณา การดำเนินการจัดซื้อ / จัดจ้าง ของเทศบาลตำบลจันดี ประจำเดือน เมษายน 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
69
06 พ.ค. 2558
535 ประชาสัมพันธ์ ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายลิ้มกาเฉื้อง(จันดี-สวนขัน) หมู่ที่ 4 ตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
71
22 เม.ย. 2558
536 ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการปรับปรุงโคมไฟส่องสว่างถนนทางเข้าสำนักงานเทศบาล ดาวน์โหลดเอกสาร
59
22 เม.ย. 2558
537 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง ผลการสอบราคาจ้างเหมาโครงการซ่อมไหล่ทาง ส.ก.ย. - บ้านนายาว หมู่ที่ 5 ตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
65
16 เม.ย. 2558
538 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง สอบราคาโครงการจ้างเหมาปรับปรุงระบบเสียงตามสาย ภายในเขตเทศบาลตำบลจันดี(ครั้งที่ 2) ดาวน์โหลดเอกสาร
63
08 เม.ย. 2558
539 สรุปผลการพิจารณา การดำเนินการจัดซื้อ / จัดจ้าง ของเทศบาลตำบลจันดี ประจำเดือน มีนาคม 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
48
02 เม.ย. 2558
540 ประชาสัมพันธ์ราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงระบบเสียงตามสาย ดาวน์โหลดเอกสาร
61
31 มี.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| 54 |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80