ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
521 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง ผลการสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมลอดถนน สายนาสร้าง(บ่อยาว) หมู่ที่ 2 ตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
54
02 ก.ค. 2558
522 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง ผลการสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมลอดถนน สายศาลาคุณพ่อ หมู่ที่ 1 ตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
58
02 ก.ค. 2558
523 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ ขนาด 6 ล้อ หมายเลขทะเบียน 81-1803 ดาวน์โหลดเอกสาร
76
29 มิ.ย. 2558
524 ประชาสัมพันธ์ราคากลางงานซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำ ขนาด 6 ล้อ ดาวน์โหลดเอกสาร
78
22 มิ.ย. 2558
525 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง สอบราคาโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมลอดถนน สายนาสร้าง(บ่อยาว) หมู่ที่ 2 ตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
87
11 มิ.ย. 2558
526 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง สอบราคาโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมลอดถนน สายศาลาคุณพ่อ หมู่ที่ 1 ตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
101
11 มิ.ย. 2558
527 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงโคมไฟส่องสว่าง ถนนทางเข้าสำนักงานเทศบาล หมู่ที่ 3 ตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
84
11 มิ.ย. 2558
528 ประชาสัมพันธ์ราคากลาง โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมลอดถนนสายศาลาคุณพ่อ ดาวน์โหลดเอกสาร
94
10 มิ.ย. 2558
529 ประชาสัมพันธ์ราคากลาง โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมลอดถนน สายนาสร้าง(บ่อยาว) ดาวน์โหลดเอกสาร
69
08 มิ.ย. 2558
530 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง ผลการสอบราคาโครงการจ้างเหมาปรับปรุง-ซ่อมแซม ถนนสายลิ้มกาเฉื้อง (จันดี-สวนขัน) ดาวน์โหลดเอกสาร
64
05 มิ.ย. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| 53 |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80