ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
521 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง ผลการสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านท่าสะท้อน - บ้านสวนจีน หมู่ที่ 1 ตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
393
26 มี.ค. 2553
522 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง ผลการสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างศูนย์ออกกำลังกาย ณ ลานเอนกประสงค์ริมทางรถไฟ หมู่ที่ 2 ตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
399
26 มี.ค. 2553
523 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง ผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล้กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายคลองจันดี 7 และทางเข้าสำนักงานเทศบาลตำบลจันดี หมู่ที่ 3 ตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
428
25 มี.ค. 2553
524 ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายคลองจันดี 7และทางเข้าสำนักงานเทศบาลตำบลจันดี หม ดาวน์โหลดเอกสาร
457
19 มี.ค. 2553
525 ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายคลองจันดี 7 และทางเข้าสำนักงาน หมู่ที่ 3 ตำบลจันด ดาวน์โหลดเอกสาร
305
18 มี.ค. 2553
526 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการขยายเขตประปานาสร้าง หมู่ที่ 2 ต.จันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
386
16 มี.ค. 2553
527 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านท่าสะท้อน - บ้านสวนจีน หมู่ที่ 1 ตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
361
09 มี.ค. 2553
528 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ออกกำลังกาย ณ ลานเอนกประสงค์ริมทางรถไฟ หมู่ที่ 2 ตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
339
09 มี.ค. 2553
529 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนแอสฟัลท์คอนกรีต สายคลองจันดี 7 และทางเข้าสำนักงาน ณ หมู่ที่ 3 ตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
595
24 ก.พ. 2553
530 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง ผลการสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวจราจร คสล. ถนน สกย.นายาว หมู่ที่ 3 ตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
540
18 ก.ย. 2552
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| 53 |54| |55| |56| |57| |58| |59