ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
511 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง ผลการสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างส้วมสาธารณะถนนริมทางรถไฟด้านทิศตะวันออก หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
412
27 ธ.ค. 2553
512 ประกาศเทศบาลตำบลจันดีเรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างวางท่อ คสล. ถนนหลังบ่อนวัวบรรจบถนนจันดี - ทุ่งใหญ่ ณ หมู่ที่ 2 ตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
565
30 พ.ย. 2553
513 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างส้วมสาธารณะ บริเวณสวนสาธารณะถนนริมทางรถไฟ ดาวน์โหลดเอกสาร
408
30 พ.ย. 2553
514 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายวงแหวนเกาะค่างขาว ณ หมู่ที่ 5 ตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
333
30 พ.ย. 2553
515 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ ค.ส.ล.จากถนนประชาธิปัตย์บรรจบท่อเหลี่ยมถนนห้าหมื่น ดาวน์โหลดเอกสาร
339
30 พ.ย. 2553
516 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง สอบราคาจัดซื้อที่ดิน สำหรับก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์ (ครั้งที่ 2) ดาวน์โหลดเอกสาร
883
25 ส.ค. 2553
517 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ เพื่อสังคมไทยเป็นสุข(ครั้งที่ 2) ณ หมู่ที่ 3 ต.จันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
437
10 ส.ค. 2553
518 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ เพื่อสังคมไทยเป็นสุข ดาวน์โหลดเอกสาร
515
05 ก.ค. 2553
519 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง ผลการสอบราคาโครงการขยายเขตประปานาสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
478
01 เม.ย. 2553
520 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
409
01 เม.ย. 2553
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| 52 |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59