ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
511 ประกาศเทศบาลตำบลจันดีเรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างวางท่อ คสล. ถนนหลังบ่อนวัวบรรจบถนนจันดี - ทุ่งใหญ่ ณ หมู่ที่ 2 ตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
562
30 พ.ย. 2553
512 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างส้วมสาธารณะ บริเวณสวนสาธารณะถนนริมทางรถไฟ ดาวน์โหลดเอกสาร
406
30 พ.ย. 2553
513 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายวงแหวนเกาะค่างขาว ณ หมู่ที่ 5 ตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
332
30 พ.ย. 2553
514 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ ค.ส.ล.จากถนนประชาธิปัตย์บรรจบท่อเหลี่ยมถนนห้าหมื่น ดาวน์โหลดเอกสาร
338
30 พ.ย. 2553
515 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง สอบราคาจัดซื้อที่ดิน สำหรับก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์ (ครั้งที่ 2) ดาวน์โหลดเอกสาร
882
25 ส.ค. 2553
516 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ เพื่อสังคมไทยเป็นสุข(ครั้งที่ 2) ณ หมู่ที่ 3 ต.จันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
435
10 ส.ค. 2553
517 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ เพื่อสังคมไทยเป็นสุข ดาวน์โหลดเอกสาร
513
05 ก.ค. 2553
518 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง ผลการสอบราคาโครงการขยายเขตประปานาสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
476
01 เม.ย. 2553
519 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
407
01 เม.ย. 2553
520 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง ผลการสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านท่าสะท้อน - บ้านสวนจีน หมู่ที่ 1 ตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
392
26 มี.ค. 2553
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| 52 |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59