ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
511 ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการจ้างเหมาปรับปรุงฝาคูระบายน้ำและบ่อพัก ถนนจันดี-ทุ่งใหญ่(หลังสถานีรถไฟ) หมู่ที่ 2 ตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
57
25 ก.ย. 2558
512 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง ผลการสอบราคาโครงการต่อเติมตลาดสดเทศบาล ดาวน์โหลดเอกสาร
62
23 ก.ย. 2558
513 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยชนิดอัดท้าย ขนาด 6 ล้อ ดาวน์โหลดเอกสาร
68
11 ก.ย. 2558
514 ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง สอบราคาจัดซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอน เพื่อใช้ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
69
07 ก.ย. 2558
515 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง สอบราคาโครงการต่อเติมอาคารตลาดสดเทศบาล หมู่ที่ 4 ตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
53
03 ก.ย. 2558
516 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน สิงหาคม 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
54
02 ก.ย. 2558
517 ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการจ้างเหมาปรับปรุงต่อเติมตลาดสดเทศบาล ดาวน์โหลดเอกสาร
44
29 ส.ค. 2558
518 ประชาสัมพันธ์ราคากลางซ่อมรถบรรทุกขยะมูลฝอย 6 ล้อ ชนิดอัดท้าย ดาวน์โหลดเอกสาร
57
27 ส.ค. 2558
519 สรุปผลการพิจารณาดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ของเทศบาลตำบลจันดี ในรอบเดือน กรกฎาคม 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
87
04 ส.ค. 2558
520 ประกาศเทมศบาลตำบลจันดี เรื่อง ผลการสอบราคาจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำ ขนาด 6 ล้อ หมายเลขทะเบียน 81-1803 ของเทศบาบลตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
56
20 ก.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| 52 |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80