ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
501 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ดาวน์โหลดเอกสาร
328
04 ส.ค. 2554
502 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง ผลการสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำพร้อมรางวีสายจันดี-ทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 2 ต.จันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
247
29 ก.ค. 2554
503 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง สอบราคาโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่ว่างชั้น 1 ภายในอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลจันดี หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
341
20 ก.ค. 2554
504 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ ค.ส.ล.สายจากท่อเหลี่ยมถนนห้าหมื่น บรรจบบริเวณที่ดินวัดจันดี คลองจันดี หมู่ที่ 4 ตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
310
12 ก.ค. 2554
505 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล้กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 3 ตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
314
08 ก.ค. 2554
506 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำพร้อมรางวี สายจันดี-ทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 2 ต.จันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
319
04 ก.ค. 2554
507 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาเอกชนเก็บขนมูลฝอยในเขตเทศบาลตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
510
01 มี.ค. 2554
508 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง ผลการสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายวงแหวนเกาะค่างขาว หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
409
10 ม.ค. 2554
509 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง ผลการสอบราคาจ้างเหมาโครงการโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.จากถนนประชาธิปัตย์ บรรจบท่อเหลี่ยม ถนนห้าหมื่น ณ หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
370
27 ธ.ค. 2553
510 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง ผลการสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างวางท่อ คสล.ถนนหลังบ่อนวัวบรรจบถนนจันดี-ทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
404
27 ธ.ค. 2553
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| 51 |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59