ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
491 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง ผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานและครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ดาวน์โหลดเอกสาร
538
14 ก.ย. 2554
492 สรุปผลการพิจารณา การดำเนินการจัดซื้อ / จัดจ้าง ของเทศบาลตำบลจันดี ประจำเดือนสิงหาคม ดาวน์โหลดเอกสาร
302
08 ก.ย. 2554
493 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่องยกเลิกการสอบราคาโครงการจ้างเหมาติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV)ในเขตเทศบาลตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
302
05 ก.ย. 2554
494 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง ผลการสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างคูระบายน้ำ ค.ส.ล.สายจากท่อเหลี่ยมถนนห้าหมื่นบรรจบบริเวณที่ดินวัดจันดี (ครั้งที่ 2)หมู่ที่ 4 ตำบลจันดี อำเภอฉวาง ดาวน์โหลดเอกสาร
293
31 ส.ค. 2554
495 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง สอบราคาโครงการจ้างเหมาติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ในเขตเทศบาลตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
420
26 ส.ค. 2554
496 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานและครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ดาวน์โหลดเอกสาร
321
22 ส.ค. 2554
497 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง ผลการสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่ว่างชั้น 1ภายในอาคารสำนักงานเทศบาล หมู่ที่ 3 ต.จันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
484
16 ส.ค. 2554
498 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง ผู้ชนะการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 3 ต.จันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
358
10 ส.ค. 2554
499 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ ค.ส.ล.สายจากท่อเหลี่ยมถนนห้าหมื่น บรรจบบริเวณที่ดินวัดจันดี คลองจันดี หมู่ที่ 4 ตำบลจันดี(ครั้งที่ 2) ดาวน์โหลดเอกสาร
298
05 ส.ค. 2554
500 ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูล โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ดาวน์โหลดเอกสาร
297
05 ส.ค. 2554
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| 50 |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59