ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
491 สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
61
04 ม.ค. 2559
492 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง ผลการสอบราคาจ้างเหมาเอกชนเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
46
30 ธ.ค. 2558
493 ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
37
11 ธ.ค. 2558
494 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
33
11 ธ.ค. 2558
495 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาเอกชนเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
50
08 ธ.ค. 2558
496 สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
38
03 ธ.ค. 2558
497 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง ผลการสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
39
24 พ.ย. 2558
498 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ตุลาคม 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
53
02 พ.ย. 2558
499 ผลการสอบราคาโครงการก่อสร้างบ่อพักคูระบายน้ำจากประปาเก่า ถึงช่วงตลาดศุกร์ บริเวณที่ดินวัดจันดี หมู่ที่ 4 ตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
53
20 ต.ค. 2558
500 ผลการสอบราคาโครงการปรับปรุงฝาคูระบายน้ำและบ่อพัก ถนนจันดี-ทุ่งใหญ่(หลังสถานีรถไฟ) หมู่ที่ 2 ตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
72
20 ต.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| 50 |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80