ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
41 ประกาศ ปปช01โครงการก่อสร้างถนนสายพรุแซงใต้ ดาวน์โหลดเอกสาร
7
30 เม.ย. 2562
42 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องสำรองไฟฟ้่า ดาวน์โหลดเอกสาร
2
30 เม.ย. 2562
43 ประกาศ ปปช 01 ราคากลางก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนสายซอยโรงงาน หมู่ที่ 1 ตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
6
29 เม.ย. 2562
44 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื่อไข่ไก่ ดาวน์โหลดเอกสาร
2
25 เม.ย. 2562
45 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย 6 ล้อ 6 ตัน ดาวน์โหลดเอกสาร
5
24 เม.ย. 2562
46 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
11
23 เม.ย. 2562
47 ประกาศ ปปช01 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายนาสร้าง (หมอบุตร) หมู่ที่ 2 ตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
5
23 เม.ย. 2562
48 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเต็นท์พร้อมโต๊ะเก้าอี้ ดาวน์โหลดเอกสาร
1
23 เม.ย. 2562
49 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำไวนิล ดาวน์โหลดเอกสาร
4
22 เม.ย. 2562
50 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ดาวน์โหลดเอกสาร
5
22 เม.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| 5 |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59