ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
41 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมยานพาหนะรถจักรยานยนต์ทะเบียน กษท922นศ ดาวน์โหลดเอกสาร
9
06 มี.ค. 2563
42 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า ดาวน์โหลดเอกสาร
1
06 มี.ค. 2563
43 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ทะเบียน ขมว787 ดาวน์โหลดเอกสาร
1
06 มี.ค. 2563
44 สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
9
02 มี.ค. 2563
45 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมารถดันดินล้อยาง ดาวน์โหลดเอกสาร
0
02 มี.ค. 2563
46 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
0
28 ก.พ. 2563
47 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
0
28 ก.พ. 2563
48 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาทำป้ายไวนิล ดาวน์โหลดเอกสาร
0
28 ก.พ. 2563
49 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
0
27 ก.พ. 2563
50 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเช่าพื้นที่เว็ปไซต์โดเมนเนมรายปี ดาวน์โหลดเอกสาร
0
27 ก.พ. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| 5 |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79