ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
481 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
26
04 พ.ค. 2559
482 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
24
05 เม.ย. 2559
483 ผลการสอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายคลองสูญ หมู่ที่ 3 ตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
37
16 มี.ค. 2559
484 สอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำและรางวีบนหลังท่อ สายหมู่บ้านจันดีเมืองใหม่ ซอย 7 หมู่ที่ 3 ตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
36
16 มี.ค. 2559
485 ผลการสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเกาะค่างขาว หมู่ที่ 5 ตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
20
16 มี.ค. 2559
486 สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
36
02 มี.ค. 2559
487 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายเกาะค่างขาว ดาวน์โหลดเอกสาร
35
18 ก.พ. 2559
488 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายคลองสูญ ดาวน์โหลดเอกสาร
31
18 ก.พ. 2559
489 สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
39
02 ก.พ. 2559
490 ประชาสัมพันธ์ราคากลางงานก่อสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
40
20 ม.ค. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| 49 |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80