ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
481 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง ผลการสอบราคาจ้างเหมาติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV (ครั้งที่ 2) ดาวน์โหลดเอกสาร
360
31 ม.ค. 2555
482 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง ผลการสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมโรงจอดรถดับเพลิง หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
459
30 ม.ค. 2555
483 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง สอบราคาโครงการจ้างเหมาติดตั้งกล้องวงจรปิด(CCTV)ในเขตเทศบาลตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
2254
11 ม.ค. 2555
484 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพร้อมที่จอดรถดับเพลิง ดาวน์โหลดเอกสาร
356
04 ม.ค. 2555
485 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง ผลการสอบราคาซื้อถังขยะมูลฝอย ดาวน์โหลดเอกสาร
329
19 ธ.ค. 2554
486 สรุปผลการพิจารณา การดำเนินการจัดซื้อ / จัดจ้าง ของเทศบาลตำบลจันดี ประจำเดือนพฤศจิกายน 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
309
02 ธ.ค. 2554
487 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง สอบราคาซื้อถังขยะพลาสติก ดาวน์โหลดเอกสาร
276
30 พ.ย. 2554
488 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาเอกชนเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
317
17 พ.ย. 2554
489 สรุปผลการพิจารณา การดำเนินการจัดซื้อ / จัดจ้าง ของเทศบาลตำบลจันดี ประจำเดือนตุลาคม 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
265
03 พ.ย. 2554
490 สรุปผลพิจารณาดำเนินการจัดซื้อ / จัดจ้าง ของเทศบาลตำบลจันดี ประจำเดือนกันยายน 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
305
10 ต.ค. 2554
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| 49 |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59