ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
471 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวจราจร ถนนสายหลังสถานี จดหัวสะพานคลองมิน หมู่ที่ 2ตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
320
28 พ.ค. 2555
472 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล้กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างตลาดสดเทศบาลตำบลจันดี หมู่ที่ 4 ตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
288
28 พ.ค. 2555
473 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง ยกเลิกการสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมลอดถนนสายศาลาคุณพ่อ ดาวน์โหลดเอกสาร
258
23 พ.ค. 2555
474 สรุปผลการพิจารณา การดำเนินการจัดซื้อ / จัดจ้าง ของเทศบาลตำบลจันดี ประจำเดือนเมษายน ดาวน์โหลดเอกสาร
249
01 พ.ค. 2555
475 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง สอบราคาโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมลอดถนนสายศาลาคุณพ่อ หมู่ที่ 1 ตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
271
26 เม.ย. 2555
476 สรุปผลการพิจารณา การดำเนินการจัดซื้อ / จัดจ้าง ของเทศบาลตำบลจันดี ประจำเดือนมีนาคม 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
269
02 เม.ย. 2555
477 สรุปผลการพิจารณาดำเนินการจัดซื้อ / จัดจ้าง ของเทศบาลตำบลจันดี ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
278
15 มี.ค. 2555
478 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง ผลการสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายพรุแซงใต้ หมู่ที่ 1 ต.จันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
278
24 ก.พ. 2555
479 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายพรุแซงใต้ หมู่ที่ 1 ตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
322
03 ก.พ. 2555
480 สรุปผลการพิจารณาดำเนินการจัดซื้อ / จัดจ้าง ของเทศบาลตำบลจันดี ประจำเดือนมกราคม 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
453
03 ก.พ. 2555
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| 48 |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59