ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
461 ประชาสัมพันธ์ ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยควนกลาง หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
14
20 มิ.ย. 2560
462 ประชาสัมพันธ์ ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายแหลม หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
15
20 มิ.ย. 2560
463 ผลการสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายซอยประสงค์-บรรจบถนนสายคลองสูญ หมู่ที่ 3 ตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
17
10 มิ.ย. 2560
464 ผลการสอบราคาจ้างเหมาโครงการขยายไหล่ทางพร้อมผิวแอสฟัลท์คอนกรีตสายศาลาคุณพ่อ หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
25
07 มิ.ย. 2560
465 สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
30
06 มิ.ย. 2560
466 สอบราคาจ้างเหมาโครงการขยายไหล่ทางพร้อมผิวแอสฟัลท์คอนกรีตสายศาลาคุณพ่อ หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
35
05 พ.ค. 2560
467 สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยประสงค์-บรรจบสายคลองสูญ หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
26
05 พ.ค. 2560
468 สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
25
01 พ.ค. 2560
469 สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
21
03 เม.ย. 2560
470 ผลการสอบราคาจ้างเหมาเอกชนเก็บขนมูลฝอยในเขตเทศบาลตำบลจันดี(ครั้งที่ 2) ดาวน์โหลดเอกสาร
34
27 มี.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| 47 |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80