ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
461 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง ผลการสอบราคาโครงการปรับปรุงถนนซอยบ้านนายสนอง คงแก้ว หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
301
22 มิ.ย. 2555
462 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง ผลการสอบราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า โครงการจัดตั้งตลาดศุกร์ ดาวน์โหลดเอกสาร
290
22 มิ.ย. 2555
463 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง โครงการปรับปรุงพื้นที่ เพื่อเตรียมสำหรับสถานที่จัดตั้งตลาดศุกร์ ดาวน์โหลดเอกสาร
303
22 มิ.ย. 2555
464 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่บริเวณอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลจันดี หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
309
18 มิ.ย. 2555
465 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมลอดถนนสายศาลาคุณพ่อ หมู่ที่ 1(ครั้งที่ 2) ดาวน์โหลดเอกสาร
268
18 มิ.ย. 2555
466 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาติดตั้งสัญญาณไฟจราจร ดาวน์โหลดเอกสาร
325
14 มิ.ย. 2555
467 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติริมทางรถไฟ ด้านทิศตะวันตก หมู่ที่ 2 ตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
315
14 มิ.ย. 2555
468 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า ดาวน์โหลดเอกสาร
354
28 พ.ค. 2555
469 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงพื้นที่ เพื่อเตรียมสำหรับสถานที่จัดจั้งตลาดศุกร์ หมู่ที่ 4 ตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
306
28 พ.ค. 2555
470 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง สอบราคาโครงการปรับปรุงถนนซอยบ้านนายสนอง คงแก้ว หมู่ที่ 2 ตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
281
28 พ.ค. 2555
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| 47 |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59