ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
451 สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
27
01 ส.ค. 2560
452 ผลการสอบราคาโครงการก่อสร้งถนน คสล. สายซอยควนกลาง หมู่ที่5 ดาวน์โหลดเอกสาร
25
27 ก.ค. 2560
453 ผลการสอบราคาโครงการต่อเติมโรงจอดรถอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
26
27 ก.ค. 2560
454 ผลการสอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายแหลม หมู่ที่ 1 ตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
24
21 ก.ค. 2560
455 สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
26
04 ก.ค. 2560
456 ประชาสัมพันธ์ ราคากลางโครงการจัดซื้อสื่อการเรียนรู้และอุปกรณ์การเรียนการสอนสำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
18
28 มิ.ย. 2560
457 สอบราคาโครงการต่อเติมโรงจอดรถยนต์อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
19
26 มิ.ย. 2560
458 ประชาสัมพันธ์ ราคากลางโครงการต่อเติมโรงจอดรถอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
16
23 มิ.ย. 2560
459 สอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างงถนน คสล.สายซอยควนกลาง หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
17
22 มิ.ย. 2560
460 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายแหลม หมู่ที่ 1 ตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
15
22 มิ.ย. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| 46 |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80