ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
451 สรุปผลการพิจารณา การดำเนินการจัดซื้อ / จัดจ้าง ของเทศบาลตำบลจันดี ประจำเดือน ตุลาคม 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
278
02 พ.ย. 2555
452 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง ผลการสอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายคลองจันดี 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
257
26 ก.ย. 2555
453 สรุปผลการพิจารณา การดำเนินการจัดซื้อ / จัดจ้าง ของเทศบาลตำบลจันดี ประจำเดือน สิงหาคม 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
272
03 ก.ย. 2555
454 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายคลองจันดี 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
303
31 ส.ค. 2555
455 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ดาวน์โหลดเอกสาร
254
23 ส.ค. 2555
456 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง ผลการสอบราคาโครงการปรับปรุงสวนธารณะเฉลิมพระเกียรติริมทางรถไฟด้านทิศตะวันตก หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
318
17 ก.ค. 2555
457 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง ผลการสอบราคาโครงการติดตั้งสัญญาณไฟจราจร ดาวน์โหลดเอกสาร
326
17 ก.ค. 2555
458 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง ผู้ชนะการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างอาคารตลาดสดเทศบาลตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
339
10 ก.ค. 2555
459 สรุปผลการพิจารณา การดำเนินการจัดซื้อ / จัดจ้าง ของเทศบาลตำบลจันดี ประจำเดือน มิถุนายน 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
273
02 ก.ค. 2555
460 ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูล โครงการก่อสร้างอาคารตลาดสดเทศบาลตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
333
26 มิ.ย. 2555
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| 46 |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59