ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
441 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง ผลการสอบราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า ดาวน์โหลดเอกสาร
246
17 ม.ค. 2556
442 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง สอบราคาจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น จำนวน 5 คัน ดาวน์โหลดเอกสาร
266
11 ม.ค. 2556
443 สรุปผลการพิจารณา การดำเนินการจัดซื้อ / จัดจ้าง ของเทศบาลตำบลจันดี ประจำเดือน ธันวาคม 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
195
02 ม.ค. 2556
444 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง ผลการสอบราคาจ้างเหมาเอกชนเก็บขนมูลฝอยในเขตเทศบาลตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
215
27 ธ.ค. 2555
445 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
234
24 ธ.ค. 2555
446 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
212
18 ธ.ค. 2555
447 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า ดาวน์โหลดเอกสาร
228
13 ธ.ค. 2555
448 สรุปผลการพิจารณา การดำเนินการจัดซื้อ / จัดจ้าง ของเทศบาลตำบลจันดี ประจำเดือน พฤศจิกายน 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
232
03 ธ.ค. 2555
449 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาเอกชนเก็บขนมูลฝอยในเขตเทศบาลตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
377
03 ธ.ค. 2555
450 สรุปผลการพิจารณา การดำเนินการจัดซื้อ / จัดจ้าง ของเทศบาลตำบลจันดี ประจำเดือน ตุลาคม 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
277
02 พ.ย. 2555
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| 45 |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59