ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
431 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง ผลการสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสามแยกจันดี - นครศรีฯ ทางหลวงหมายเลข 4015 หมู่ที่ 3 ตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
267
15 มี.ค. 2556
432 สรุปผลการพิจารณา การดำเนินการจัดซื้อ / จัดจ้าง ของเทศบาลตำบลจันดี ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
239
01 มี.ค. 2556
433 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง ผลการสอบราคาก่อสร้างรั้วบริเวณอาคารสำนักงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
250
15 ก.พ. 2556
434 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง ผลการสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำและรางวีบนหลังท่อซอยมณีนิตย์ ดาวน์โหลดเอกสาร
239
15 ก.พ. 2556
435 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง ผลการสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายซอยประสงค์ ดาวน์โหลดเอกสาร
234
15 ก.พ. 2556
436 สรุปผลการพิจารณา การดำเนินการจัดซื้อ / จัดจ้าง ของเทศบาลตำบลจันดี ประจำเดือน มกราคม 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
255
01 ก.พ. 2556
437 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายซอยประสงค์ หมู่ที่ 3 ตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
305
23 ม.ค. 2556
438 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง สอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำและรางวีบนหลังท่อ ซอยมณีนิตย์ หมู่ที่ 2 ตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
258
23 ม.ค. 2556
439 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. สายพรุแซงเหนือ หมู่ที่ 1 ตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
264
23 ม.ค. 2556
440 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สามแยกจันดี-นครศรีฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
283
23 ม.ค. 2556
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| 44 |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59