ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
431 สรุปผลการจัดซ์ื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
28
04 ธ.ค. 2560
432 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจ้างเหมาปรับปรุง-ซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีตทับหน้าผิวจราจรเดิม สายคลองจันดี 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
17
30 พ.ย. 2560
433 ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการปรับปรุง-ซ่้อมแซมถนน สายคลองจันดี8(OVERLAY) ดาวน์โหลดเอกสาร
25
22 พ.ย. 2560
434 ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม ค.ส.ล.สายคลองจันดี 8 ดาวน์โหลดเอกสาร
20
21 พ.ย. 2560
435 สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
22
02 พ.ย. 2560
436 หระชาสัมพันธ์ ราคากลางอาหารเสริม(นม) ดาวน์โหลดเอกสาร
20
01 พ.ย. 2560
437 ประชาสัมพันธ์ราคากลางจ้างเหมาเอกชนเก็บขนมูลฝอยในเขตเทศบาลตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
23
31 ต.ค. 2560
438 ประชาสัมพันธ์แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
29
30 ต.ค. 2560
439 สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
27
03 ต.ค. 2560
440 สรุปผลการจัดซ์้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
32
04 ก.ย. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| 44 |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79