ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
431 สรุปผลการพิจารณา การดำเนินการจัดซื้อ / จัดจ้าง ของเทศบาลตำบลจันดี ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
238
01 มี.ค. 2556
432 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง ผลการสอบราคาก่อสร้างรั้วบริเวณอาคารสำนักงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
249
15 ก.พ. 2556
433 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง ผลการสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำและรางวีบนหลังท่อซอยมณีนิตย์ ดาวน์โหลดเอกสาร
237
15 ก.พ. 2556
434 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง ผลการสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายซอยประสงค์ ดาวน์โหลดเอกสาร
233
15 ก.พ. 2556
435 สรุปผลการพิจารณา การดำเนินการจัดซื้อ / จัดจ้าง ของเทศบาลตำบลจันดี ประจำเดือน มกราคม 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
254
01 ก.พ. 2556
436 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายซอยประสงค์ หมู่ที่ 3 ตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
304
23 ม.ค. 2556
437 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง สอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำและรางวีบนหลังท่อ ซอยมณีนิตย์ หมู่ที่ 2 ตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
257
23 ม.ค. 2556
438 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. สายพรุแซงเหนือ หมู่ที่ 1 ตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
263
23 ม.ค. 2556
439 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สามแยกจันดี-นครศรีฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
282
23 ม.ค. 2556
440 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรั้วบริเวณอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
439
23 ม.ค. 2556
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| 44 |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59