ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
421 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายคลองสูญ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(E-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
14
27 ก.พ. 2561
422 ประชาสัมพันธ์ ราคากลางโครงการกาอสร้างคูระบายน้ำสาย ศูนย์การค้า ถึง คูระบายน้ำประปาเก่า ดาวน์โหลดเอกสาร
12
19 ก.พ. 2561
423 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลงสูญ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
18
09 ก.พ. 2561
424 สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
19
01 ก.พ. 2561
425 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองสูญ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
21
01 ก.พ. 2561
426 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. สายคลองจันดี 8 ดาวน์โหลดเอกสาร
25
12 ม.ค. 2561
427 สรุปผลการจัดซืิ้อ/จัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงประจำเดือน ธันวาคม 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
31
03 ม.ค. 2561
428 ประชาสัมพันธ์ ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายคลองสูญ หมู่ที่ 3 ตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
28
20 ธ.ค. 2560
429 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพิมพ์วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
27
06 ธ.ค. 2560
430 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพิมพ์เอกสารประชาสัมพันธ์ในรูปแบบปฏิทิน ประจำปี 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
26
06 ธ.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| 43 |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79