ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
421 ประกาศผลการสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายนาสร้าง(ซอยหมอบุตร) หมู่ที่ 2 ตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
238
31 พ.ค. 2556
422 ประกาศผลการสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายควนกลาง หมู่ที่ 5 ตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
222
31 พ.ค. 2556
423 ประกาศผลผู้ชนะการประมูลด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์คอนกรีต สายศาลาคุณพ่อ หมู่ที่ 1 ตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
233
31 พ.ค. 2556
424 เรื่อง ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง ผู้ชนะการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์คอนกรีตสายศาลาคุณพ่อ หมู่ที่ 1 ตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
228
17 พ.ค. 2556
425 สรุปผลการพิจารณา การดำเนินการจัดซื้อ / จัดจ้าง ของเทศบาลตำบลจันดี ประจำเดือน เมษายน 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
305
01 พ.ค. 2556
426 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายควนกลาง หมู่ที่ 5 ตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
242
23 เม.ย. 2556
427 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายนาสร้าง (ซอยหมอบุตร)หมู่ที่ 2 ตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
271
23 เม.ย. 2556
428 สรุปผลการพิจารณา การดำเนินการจัดซื้อ / จัดจ้าง ของเทศบาลตำบลจันดี ประจำเดือน มีนาคม 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
228
01 เม.ย. 2556
429 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างตลาดสดเทศบาลตำบลจันดี(ครั้งที่ 2) หมู่ที่ 4 ตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
261
26 มี.ค. 2556
430 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง ยกเลิกการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาก่อสร้างตลาดสดเทศบาลตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
266
25 มี.ค. 2556
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| 43 |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59