ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
411 สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
21
03 ก.ย. 2561
412 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลจันดี(ครั้งที่2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
16
07 ส.ค. 2561
413 สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
17
02 ส.ค. 2561
414 ประชาสัมพันธ์ ราคากลางโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลจันดี หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
18
26 ก.ค. 2561
415 สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
17
02 ก.ค. 2561
416 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางเข้าสำนักงานตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
14
08 มิ.ย. 2561
417 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
22
07 มิ.ย. 2561
418 สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
15
01 มิ.ย. 2561
419 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางเข้าสำนักงานเทศบาลตำบลจันดี หมู่ที่ 3 ตำบลจันดี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
23
22 พ.ค. 2561
420 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลจันดี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
15
11 พ.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| 42 |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80