ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
411 สรุปผลการพิจารณา การดำเนินการจัดซื้อ / จัดจ้าง ของเทศบาลตำบลจันดี ประจำเดือน สิงหาคม 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
213
02 ก.ย. 2556
412 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง ผลการสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยผู้ใหญ่วินัย หมู่ที่ 1 ตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
272
08 ส.ค. 2556
413 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง ผลการสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายคลองจันดี 7 หมู่ที่ 3 ตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
228
08 ส.ค. 2556
414 สรุปผลการพิจารณา การดำเนินการจัดซื้อ / จัดจ้าง ของเทศบาลตำบลจันดี ประจำเดือน กรกฎาคม 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
199
01 ส.ค. 2556
415 สรุปผลการพิจารณา การดำเนินการจัดซื้อ / จัดจ้าง ของเทศบาลตำบลจันดี ประจำเดือน กรกฎาคม 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
191
01 ส.ค. 2556
416 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่องผลการเปิดซองสอบราคาจัดซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอน ดาวน์โหลดเอกสาร
245
25 ก.ค. 2556
417 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายผู้ใหญ่วินัย หมู่ที่ 1 ต.จันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
238
17 ก.ค. 2556
418 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายคลองจันดี 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
221
17 ก.ค. 2556
419 สรุปผลการพิจารณา การดำเนินการจัดซื้อ / จัดจ้าง ของเทศบาลตำบลจันดี ประจำเดือน มิถุนายน 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
216
01 ก.ค. 2556
420 สรุปผลการพิจารณา การดำเนินการจัดซื้อ / จัดจ้าง ของเทศบาลตำบลจันดี ประจำเดือน พฤษภาคม 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
231
03 มิ.ย. 2556
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| 42 |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59