ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
401 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ดาวน์โหลดเอกสาร
12
06 พ.ย. 2561
402 สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือน ประจำเดือน ตุลาคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
22
01 พ.ย. 2561
403 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
9
01 พ.ย. 2561
404 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริมนม ดาวน์โหลดเอกสาร
3
01 พ.ย. 2561
405 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุไฟฟ้า ดาวน์โหลดเอกสาร
6
29 ต.ค. 2561
406 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ดาวน์โหลดเอกสาร
4
25 ต.ค. 2561
407 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุคอมพิวเตอร์ ดาวน์โหลดเอกสาร
5
22 ต.ค. 2561
408 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มเทศบัญญัติ ปี ๒๕๖๒ ดาวน์โหลดเอกสาร
7
11 ต.ค. 2561
409 สรุปการจัดซิ้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
21
01 ต.ค. 2561
410 ราายงานผลการจัดซืั้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณพ.ศ.2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
12
01 ต.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| 41 |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80