ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
401 สรุปผลการพิจารณา การดำเนินการจัดซื้อ / จัดจ้าง ของเทศบาลตำบลจันดี ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
141
03 มี.ค. 2557
402 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 3 ตำบลจันดีอำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
180
25 ก.พ. 2557
403 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง รายงานแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
147
24 ก.พ. 2557
404 สรุปผลการพิจารณา การดำเนินการจัดซื้อ / จัดจ้าง ของเทศบาลตำบลจันดี ประจำเดือน มกราคม 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
184
03 ก.พ. 2557
405 ประกาศเทศบาลตำบลจันดีเรื่องสอบราคาปรับปรุงผิวจราจรถนนสายจันดี - หลักช้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
181
03 ก.พ. 2557
406 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายคลองสูญ ดาวน์โหลดเอกสาร
206
03 ก.พ. 2557
407 สรุปผลการพิจารณา การดำเนินการจัดซื้อ / จัดจ้าง ของเทศบาลตำบลจันดี ประจำเดือน ธันวาคม 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
185
02 ม.ค. 2557
408 สรุปผลการพิจารณา การดำเนินการจัดซื้อ / จัดจ้าง ของเทศบาลตำบลจันดี ประจำเดือน พฤศจิกายน 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
218
02 ธ.ค. 2556
409 สรุปผลการพิจารณา การดำเนินการจัดซื้อ / จัดจ้าง ของเทศบาลตำบลจันดี ประจำเดือน ตุลาคม 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
206
04 พ.ย. 2556
410 สรุปผลการพิจารณา การดำเนินการจัดซื้อ / จัดจ้าง ของเทศบาลตำบลจันดี ประจำเดือน กันยายน 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
202
09 ต.ค. 2556
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| 41 |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59