ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
391 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ดาวน์โหลดเอกสาร
6
23 พ.ย. 2561
392 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์ในรูปแบบวารสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
7
16 พ.ย. 2561
393 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลฉากหลังเวที เพื่อใช้ในงานลอยกระทง
3
16 พ.ย. 2561
394 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งเต็นท์พร้อมประดับไฟ ดาวน์โหลดเอกสาร
4
15 พ.ย. 2561
395 ประกาศผู้ชยะการเสนอราคา จ้างพิมพ์เอกสารประชาสัมพันธ์ของเทศบาลในรูปแบบปฏทิน ดาวน์โหลดเอกสาร
6
15 พ.ย. 2561
396 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนพาราแอสฟัสท์คอนกรีต สายศาลาคุณพ่อ หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
1
14 พ.ย. 2561
397 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ดาวน์โหลดเอกสาร
21
12 พ.ย. 2561
398 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย 6 ล้อ 6 ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์(e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
15
09 พ.ย. 2561
399 ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาด 6 ล้อ 6ตัน ดาวน์โหลดเอกสาร
22
07 พ.ย. 2561
400 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุก่อสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
9
07 พ.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| 40 |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80