ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
391 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. สายข้างสถานธรรมฉือฮุ้ย หมู่ที่ 4 ตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
142
28 พ.ค. 2557
392 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง ผลการสอบราคาโครงการก่อสร้างอาคารจอดรถยนต์เทศบาลตำบลจันดี หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
135
27 พ.ค. 2557
393 สรุปผลการพิจารณา การดำเนินการจัดซื้อ / จัดจ้าง ของเทศบาลตำบลจันดี ประจำเดือน เมษายน 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
136
01 พ.ค. 2557
394 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง ผลการสอบราคาจ้างเหมาเอกชนเก็บขนมูลฝอยในเขตเทศบาลตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
118
28 เม.ย. 2557
395 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาเอกชนเก็บขนมูลฝอยในเขตเทศบาล (ครั้งที่ 2) ดาวน์โหลดเอกสาร
152
11 เม.ย. 2557
396 สรุปผลการพิจารณา การดำเนินการจัดซื้อ / จัดจ้าง ของเทศบาลตำบลจันดี ประจำเดือน มีนาคม 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
155
01 เม.ย. 2557
397 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง ยกเลิกการสอบราคาโครงการจ้างเหมาเอกชนเก็บขนมูลฝอยในเขตเทศบาลตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
163
31 มี.ค. 2557
398 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง ผลการสอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายคลองสูญ หมู่ที่ 1 ตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
170
17 มี.ค. 2557
399 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี ผลการสอบราคาโครงการปรับปรุงผิวจราจรสายจันดี-หลักช้าง หมู่ที่ 2 ตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
162
17 มี.ค. 2557
400 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาเอกชนเก็บขนมูลฝอยในเขตเทศบาล ดาวน์โหลดเอกสาร
167
11 มี.ค. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| 40 |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59