ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
31 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถกระเช้าไฟฟ้า ดาวน์โหลดเอกสาร
5
21 พ.ค. 2562
32 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุไฟฟ้า ดาวน์โหลดเอกสาร
4
21 พ.ค. 2562
33 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
3
17 พ.ค. 2562
34 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร ดาวน์โหลดเอกสาร
3
15 พ.ค. 2562
35 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
3
13 พ.ค. 2562
36 ประกาศ ปปช01 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
5
10 พ.ค. 2562
37 ประกาศประกสดราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายนาสร้าง (ซอยหมอบุตร) หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
7
10 พ.ค. 2562
38 ประกาศก่อสร้างโครงการคูระบายน้ำ คสล.จากคลองจันดี 8 -ถนนประชาธิปัตย์ ดาวน์โหลดเอกสาร
4
10 พ.ค. 2562
39 สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือน ประจำเดือน เมษายน 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
5
02 พ.ค. 2562
40 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้วัสดุงานบ้านงานครัว ดาวน์โหลดเอกสาร
2
01 พ.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| 4 |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59