ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
381 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงฝาคูระบายน้ำ คสล. ระหว่างถนนจันดีพัฒนา 1 - ถนนจันดีพัฒนา 2 (ครั้งที่ 2) ดาวน์โหลดเอกสาร
178
03 ก.ค. 2557
382 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงส้วมสาธารณะ (ครั้งที่ 2) ดาวน์โหลดเอกสาร
120
03 ก.ค. 2557
383 สรุปผลการพิจารณา การดำเนินการจัดซื้อ / จัดจ้าง ของเทศบาลตำบลจันดี ประจำเดือน มิถุนายน 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
131
01 ก.ค. 2557
384 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอน เพื่อใช้ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
159
25 มิ.ย. 2557
385 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง ผลการสอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำและรางวีบนหลังท่อ สายหมู่บ้านจันดีเมืองใหม่ ซอย 5 หมู่ที่ 3 ตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
159
23 มิ.ย. 2557
386 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง ผลการสอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายข้างสถานธรรมฉือฮุ้ย หมู่ที่ 4 ตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
115
23 มิ.ย. 2557
387 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงฝาคูระบายน้ำ คสล.ระหว่างถนนจันดีพัฒนา 1 - ถนนจันดีพัฒนา 2 ณ หมู่ที่ 4 ตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
141
03 มิ.ย. 2557
388 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงส้วมสาธารณะ หมู่ที่ 4ตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
134
03 มิ.ย. 2557
389 สรุปผลการพิจารณา การดำเนินการจัดซื้อ / จัดจ้าง ของเทศบาลตำบลจันดี ประจำเดือน พฤษภาคม 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
133
02 มิ.ย. 2557
390 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำและรางวีบนหลังท่อ สายหมู่บ้านจันดีเมืองใหม่ ซอย 5 หมู่ที่ 3 ตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
183
28 พ.ค. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| 39 |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59