ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
371 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง สอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายพรุแซงใต้ หมู่ที่ 1 ตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
111
11 ก.ย. 2557
372 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง สอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายนาสร้าง ซอยหมอบุตร หมู่ที่ 2 ต.จันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
219
11 ก.ย. 2557
373 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง สอบราคาโครงการจ้างเหมาติดตั้งสัญญาณไฟจราจร ถนนจันดี-ฉวาง สี่แยกวังทอง ณ หมู่ที่ 4 ตำบลจันดี อำเภอฉวาง ดาวน์โหลดเอกสาร
159
03 ก.ย. 2557
374 สรุปผลการพิจารณา การดำเนินการจัดซื้อ / จัดจ้าง ของเทศบาลตำบลจันดี ประจำเดือน สิงหาคม 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
121
01 ก.ย. 2557
375 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง ผลการสอบราคาจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น ขนาด 50 ที่นั่ง จำนวน 5 คัน เป็นเวลา 4 วัน ดาวน์โหลดเอกสาร
106
29 ส.ค. 2557
376 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง สอบราคาจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น ขนาด 50 ที่นั่ง จำนวน 5 คัน เป็นเวลา 4 วัน ดาวน์โหลดเอกสาร
133
13 ส.ค. 2557
377 สรุปผลการพิจารณา การดำเนินการจัดซื้อ / จัดจ้าง ของเทศบาลตำบลจันดี ประจำเดือน กรกฎาคม 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
136
01 ส.ค. 2557
378 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง ผลการสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงส้วมสาธารณะ(ครั้งที่ 2) ดาวน์โหลดเอกสาร
106
18 ก.ค. 2557
379 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง ผลการสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงฝาคูระบายน้ำ คสล. ระหว่างถนนจันดีพัฒนา 1 - ถนนจันดีพัฒนา 2 (ครั้งที่2) ดาวน์โหลดเอกสาร
126
18 ก.ค. 2557
380 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง ผลการสอบราคาโครงการจัดซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอน เพื่อใช้ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ดาวน์โหลดเอกสาร
132
09 ก.ค. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| 38 |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59