ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
371 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ดาวน์โหลดเอกสาร
6
07 ธ.ค. 2561
372 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ดาวน์โหลดเอกสาร
5
07 ธ.ค. 2561
373 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ดาวน์โหลดเอกสาร
4
07 ธ.ค. 2561
374 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
4
07 ธ.ค. 2561
375 ประกาศผู้เสนอราคา ซ่อมชุดลากจูงเรือไฟเบอร์กลาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
5
06 ธ.ค. 2561
376 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ดาวน์โหลดเอกสาร
7
04 ธ.ค. 2561
377 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการเกษตร ดาวน์โหลดเอกสาร
6
04 ธ.ค. 2561
378 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
5
04 ธ.ค. 2561
379 สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
12
03 ธ.ค. 2561
380 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมห้องน้ำภายในสนำนักงานเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
5
03 ธ.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| 38 |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80