ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
361 สรุปผลการพิจารณา การดำเนินการจัดซื้อ / จัดจ้าง ของเทศบาลตำบลจันดี ประจำเดือน กันยายน 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
106
02 ต.ค. 2557
362 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง ผลการสอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายนาสร้าง ซอยหมอบุตร หมู่ที่ 2 ตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
162
30 ก.ย. 2557
363 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง ผลการสอบราคาจ้างเหมาโครงการต่อเติมอาคารตลาดสดเทศบาล หมู่ที่ 4 ตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
146
30 ก.ย. 2557
364 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง ผลการสอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายเกาะค่างขาว หมู่ที่ 5 ตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
112
30 ก.ย. 2557
365 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง ผลการสอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายพรุแซงใต้ หมู่ที่ 1 ตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
88
30 ก.ย. 2557
366 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง ยกเลิกการสอบราคาโครงการก่อสร้างเสาธงชาติหน้าอาคารสำนักงานเทศบาล หมู่ที่ 3 ตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
109
29 ก.ย. 2557
367 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง ผลการสอบราคาจ้างเหมาติดตั้งสัญญาณไฟจราจร ถนนจันดี-ฉวาง สี่แยกวังทอง หมู่ที่ 4 ตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
133
23 ก.ย. 2557
368 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างเสาธงชาติหน้าสำนักงานเทศบาล หมู่ที่ 3 ตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
146
15 ก.ย. 2557
369 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง สอบราคาต่อเติมอาคารตลาดสดเทศบาล ดาวน์โหลดเอกสาร
126
12 ก.ย. 2557
370 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง สอบราคาก่อสร้างถนน คสล.สายเกาะค่างขาว หมู่ที่ 5 ตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
109
12 ก.ย. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| 37 |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59