ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
351 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง ดาวน์โหลดเอกสาร
109
28 พ.ย. 2557
352 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง สอบราคาโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมติดตั้งกล้งวงจรปิด (CCTV) ในเขตเทศบาลตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
104
27 พ.ย. 2557
353 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง สอบราคาโครงการก่อสร้างเสาธงชาติหน้าอาคารสำนักงานเทศบาล(ครั้งที่ 2) ดาวน์โหลดเอกสาร
83
24 พ.ย. 2557
354 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาก่อสร้างพนังกั้นน้ำป้องกันตลิ่งริมคลองจันดี หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
108
20 พ.ย. 2557
355 ประชาสัมพันธ์ ราคากลางโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV ดาวน์โหลดเอกสาร
101
07 พ.ย. 2557
356 ประชาสัมพันธ์ ราคากลางโครงการก่อสร้างพนังกั้นน้ำป้องกันตลิ่งริมคลองจันดี หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
123
07 พ.ย. 2557
357 สรุปผลการพิจารณา การดำเนินการจัดซื้อ / จัดจ้าง ของเทศบาลตำบลจันดี ประจำเดือน ตุลาคม 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
89
03 พ.ย. 2557
358 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง ยกเลิกการสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงระบบเสียงตามสาย ภายในเขตเทศบาลตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
143
22 ต.ค. 2557
359 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง สอบราคาโครงการจ้างเหมาปรับปรุงระบบเสียงตามสาย ภายในเขตเทศบาลตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
114
10 ต.ค. 2557
360 ประชาสัมพันธ์ ราคากลางโครงการปรับปรุงระบบเสียงตามสาย ดาวน์โหลดเอกสาร
154
09 ต.ค. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| 36 |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59