ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
341 สรุปผลการพิจารณา การดำเนินการจัดซื้อ / จัดจ้าง ของเทศบาลตำบลจันดี ประจำเดือน มกราคม 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
107
03 ก.พ. 2558
342 ประชาสัมพันธ์ราคากลางงานจ้างเหมาปรับปรุง-ซ่อมแซม ถนนสายจันดี-ทุ่งใหญ่ ดาวน์โหลดเอกสาร
89
14 ม.ค. 2558
343 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุง-ซ่อมแซม ถนนสายจันดี-ทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 2 ตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
91
14 ม.ค. 2558
344 สรุปผลการพิจารณา การดำเนินการจัดซื้อ / จัดจ้าง ของเทศบาลตำบลจันดี ประจำเดือน ธันวาคม 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
98
05 ม.ค. 2558
345 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง ผลการสอบราคาจ้างเหมาเอกชนเก็บขนมูลฝอยในเขตเทศบาลตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
91
26 ธ.ค. 2557
346 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง ผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างพนังกั้นน้ำป้องกันตลิ่งริมคลองจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
108
25 ธ.ค. 2557
347 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง ผลการสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างเสาธงชาติหน้าอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
90
16 ธ.ค. 2557
348 ประกาศเทศบาลตำบลจนดี เรื่อง รายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิเข้าเสนอราคาโครงการก่อสร้างพนังกั้นน้ำป้องกันตลิ่งริมคลองจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
108
12 ธ.ค. 2557
349 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาเอกชนเก็บขนมูลฝอยในเขตเทศบาลตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
85
04 ธ.ค. 2557
350 สรุปผลการพิจารณา การดำเนินการจัดซื้อ / จัดจ้าง ของเทศบาลตำบลจันดี ประจำเดือน พฤศจิกายน 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
88
02 ธ.ค. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| 35 |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59