ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
331 ประชาสัมพันธ์ ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายลิ้มกาเฉื้อง(จันดี-สวนขัน) หมู่ที่ 4 ตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
69
22 เม.ย. 2558
332 ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการปรับปรุงโคมไฟส่องสว่างถนนทางเข้าสำนักงานเทศบาล ดาวน์โหลดเอกสาร
57
22 เม.ย. 2558
333 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง ผลการสอบราคาจ้างเหมาโครงการซ่อมไหล่ทาง ส.ก.ย. - บ้านนายาว หมู่ที่ 5 ตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
63
16 เม.ย. 2558
334 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง สอบราคาโครงการจ้างเหมาปรับปรุงระบบเสียงตามสาย ภายในเขตเทศบาลตำบลจันดี(ครั้งที่ 2) ดาวน์โหลดเอกสาร
60
08 เม.ย. 2558
335 สรุปผลการพิจารณา การดำเนินการจัดซื้อ / จัดจ้าง ของเทศบาลตำบลจันดี ประจำเดือน มีนาคม 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
46
02 เม.ย. 2558
336 ประชาสัมพันธ์ราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงระบบเสียงตามสาย ดาวน์โหลดเอกสาร
59
31 มี.ค. 2558
337 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง สอบราคาโครงการจ้างเหมาซ่อมไหล่ทาง สาย สกย. - บ้านนายาว หมู่ที่ 5 ตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
99
23 มี.ค. 2558
338 ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการซ่อมไหล่ทาง สาย สกย.-นายาว ดาวน์โหลดเอกสาร
61
16 มี.ค. 2558
339 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง ผลการสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุง-ซ่อมแซม ถนนสายจันดี-ทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 2 ตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
62
16 มี.ค. 2558
340 สรุปผลการพิจารณา การดำเนินการจัดซื้อ / จัดจ้าง ของเทศบาลตำบลจันดี ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
91
03 มี.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| 34 |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59