ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
321 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง สอบราคาโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมลอดถนน สายศาลาคุณพ่อ หมู่ที่ 1 ตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
98
11 มิ.ย. 2558
322 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงโคมไฟส่องสว่าง ถนนทางเข้าสำนักงานเทศบาล หมู่ที่ 3 ตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
82
11 มิ.ย. 2558
323 ประชาสัมพันธ์ราคากลาง โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมลอดถนนสายศาลาคุณพ่อ ดาวน์โหลดเอกสาร
92
10 มิ.ย. 2558
324 ประชาสัมพันธ์ราคากลาง โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมลอดถนน สายนาสร้าง(บ่อยาว) ดาวน์โหลดเอกสาร
68
08 มิ.ย. 2558
325 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง ผลการสอบราคาโครงการจ้างเหมาปรับปรุง-ซ่อมแซม ถนนสายลิ้มกาเฉื้อง (จันดี-สวนขัน) ดาวน์โหลดเอกสาร
62
05 มิ.ย. 2558
326 สรุปผลการพิจารณา การดำเนินการจัดซื้อ / จัดจ้าง ของเทศบาลตำบลจันดี ประจำเดือน มิถุนายน 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
63
03 มิ.ย. 2558
327 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง สอบราคาโครงการปรับปรุง-ซ่อมแซมถนนสายลิ้มกาเฉื้อง(จันดี-สวนขัน) หมู่ที่ 4 ตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
82
11 พ.ค. 2558
328 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง ผลการสอบราคาโครงการจ้างเหมาปรับปรุงระบบเสียงตามสาย ภายในเขตเทศบาลตำบลจันดี (ครั้งที่ 2) ดาวน์โหลดเอกสาร
55
07 พ.ค. 2558
329 สรุปผลการพิจารณา การดำเนินการจัดซื้อ / จัดจ้าง ของเทศบาลตำบลจันดี ประจำเดือน เมษายน 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
67
06 พ.ค. 2558
330 ประชาสัมพันธ์ ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายลิ้มกาเฉื้อง(จันดี-สวนขัน) หมู่ที่ 4 ตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
69
22 เม.ย. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| 33 |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59