ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
311 ประชาสัมพันธ์ราคากลางซ่อมรถบรรทุกขยะมูลฝอย 6 ล้อ ชนิดอัดท้าย ดาวน์โหลดเอกสาร
52
27 ส.ค. 2558
312 สรุปผลการพิจารณาดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ของเทศบาลตำบลจันดี ในรอบเดือน กรกฎาคม 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
85
04 ส.ค. 2558
313 ประกาศเทมศบาลตำบลจันดี เรื่อง ผลการสอบราคาจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำ ขนาด 6 ล้อ หมายเลขทะเบียน 81-1803 ของเทศบาบลตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
52
20 ก.ค. 2558
314 สรุปผลการพิจารณาดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ของเทศบาลตำบลจันดี ในรอบเดือน มิถุนายน 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
69
02 ก.ค. 2558
315 ประกาศเทมศบาลตำบลจันดี เรื่อง ผลการสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงโคมไฟส่องสว่าง ถนนทางเข้าสำนักงานเทศบาล ดาวน์โหลดเอกสาร
41
02 ก.ค. 2558
316 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง ผลการสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมลอดถนน สายนาสร้าง(บ่อยาว) หมู่ที่ 2 ตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
52
02 ก.ค. 2558
317 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง ผลการสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมลอดถนน สายศาลาคุณพ่อ หมู่ที่ 1 ตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
56
02 ก.ค. 2558
318 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ ขนาด 6 ล้อ หมายเลขทะเบียน 81-1803 ดาวน์โหลดเอกสาร
71
29 มิ.ย. 2558
319 ประชาสัมพันธ์ราคากลางงานซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำ ขนาด 6 ล้อ ดาวน์โหลดเอกสาร
75
22 มิ.ย. 2558
320 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง สอบราคาโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมลอดถนน สายนาสร้าง(บ่อยาว) หมู่ที่ 2 ตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
84
11 มิ.ย. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| 32 |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59