ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
301 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างบ่อพักคูระบายน้ำ จากประปาเก่า ถึงช่วงตลาดศุกร์ บริเวณที่ดินวัดจันดี หมู่ที่ 4 ตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
43
29 ก.ย. 2558
302 ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง ผลการพิจารณาการเปิดซองสอบราคาโครงการจัดซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอน เพื่อใช้ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
50
28 ก.ย. 2558
303 ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างบ่อพักคูระบายน้ำจากประปาเก่า ถึงช่วงตลาดศุกร์ บริเวณที่ดินวัดจันดี หมู่ที่ 4 ตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
50
25 ก.ย. 2558
304 ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการจ้างเหมาปรับปรุงฝาคูระบายน้ำและบ่อพัก ถนนจันดี-ทุ่งใหญ่(หลังสถานีรถไฟ) หมู่ที่ 2 ตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
46
25 ก.ย. 2558
305 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง ผลการสอบราคาโครงการต่อเติมตลาดสดเทศบาล ดาวน์โหลดเอกสาร
52
23 ก.ย. 2558
306 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยชนิดอัดท้าย ขนาด 6 ล้อ ดาวน์โหลดเอกสาร
59
11 ก.ย. 2558
307 ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง สอบราคาจัดซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอน เพื่อใช้ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
58
07 ก.ย. 2558
308 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง สอบราคาโครงการต่อเติมอาคารตลาดสดเทศบาล หมู่ที่ 4 ตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
46
03 ก.ย. 2558
309 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน สิงหาคม 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
47
02 ก.ย. 2558
310 ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการจ้างเหมาปรับปรุงต่อเติมตลาดสดเทศบาล ดาวน์โหลดเอกสาร
33
29 ส.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| 31 |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59