ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
291 สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
36
03 ธ.ค. 2558
292 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง ผลการสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
37
24 พ.ย. 2558
293 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ตุลาคม 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
51
02 พ.ย. 2558
294 ผลการสอบราคาโครงการก่อสร้างบ่อพักคูระบายน้ำจากประปาเก่า ถึงช่วงตลาดศุกร์ บริเวณที่ดินวัดจันดี หมู่ที่ 4 ตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
52
20 ต.ค. 2558
295 ผลการสอบราคาโครงการปรับปรุงฝาคูระบายน้ำและบ่อพัก ถนนจันดี-ทุ่งใหญ่(หลังสถานีรถไฟ) หมู่ที่ 2 ตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
70
20 ต.ค. 2558
296 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
58
20 ต.ค. 2558
297 ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน แบบตอกเสาเข็ม ดาวน์โหลดเอกสาร
47
08 ต.ค. 2558
298 สรุปผลการพิจารณา การดำเนินการจัดซื้อ / จัดจ้าง ของเทศบาลตำบลจันดี ประจำเดือน กันยายน 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
53
05 ต.ค. 2558
299 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง ผลการสอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย ชนิดอัดท้าย ขนาด 6 ล้อ หมายเลขทะเบียน 81-2032 ดาวน์โหลดเอกสาร
60
30 ก.ย. 2558
300 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงฝาคูระบายน้ำและบ่อพัก ถนนจันดี-ทุ่งใหญ่(หลังสถานีรถไฟ) หมู่ที่ 2 ตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
47
29 ก.ย. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| 30 |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59